Stadgenoot header_996x201_1.jpg

Stadsgoed boekt ruim € 9 miljoen winst

02 juli 2014

2013 beste jaar sinds oprichting

De NV Stadsgoed, een volle dochter van woningcorporatie Stadgenoot, heeft een goed jaar achter de rug. 2013 was uit financieel oogpunt zelfs het beste jaar sinds de oprichting, 15 jaar geleden. Het jaarresultaat bedroeg € 9.043.000 positief, tegenover € 376.000 in 2012. De stijging is te danken aan hogere huuropbrengsten en waardevermeerdering van het vastgoed.

Het was een jaar van beheer, onderhoud en consolidatie. Dat liep uitstekend. De Amsterdamse binnenstad draait goed op de plekken waar Stadsgoed bezit heeft. Het eigen vermogen steeg van € 53,9 miljoen (eind 2012) naar € 62,9 miljoen ultimo 2013. Het saldo van de langlopende schulden nam af met € 6,6 miljoen, de solvabiliteit groeide in 2013 van 35,3% naar 39,2 %. Aan enig aandeelhouder Stadgenoot werd een dividend van € 750.000 uitgekeerd. Het begrote jaarresultaat van Stadsgoed over 2014 is € 3,0 miljoen positief.

Op bescheiden schaal wordt inmiddels weer onderhandeld over vastgoedaankopen. De binnenstad en haar bewoners vragen dat van Stadsgoed, want de transformatie die in het 1012-gebied in gang is gezet, is nog niet afgerond. Stadsgoed is een belangrijke partner van de gemeente Amsterdam in de strijd om de leefbaarheid in postcodegebied 1012 te verbeteren. Stadsgoed draagt daaraan bij door kwetsbare straten en stegen te herontwikkelen, bonafide ondernemers aan te trekken en Amsterdammers in het gebied te huisvesten.

In 2014 wordt uitgezocht of de krachten in de binnenstad gebundeld kunnen worden in het op te richten bedrijf 1012inc. De verwachting is dat 1012inc begin 2015 tot stand gebracht wordt. Met verschillende nieuwe aandeelhouders worden gesprekken gevoerd over deelname.

Het jaarverslag over 2013 vindt u op www.stadsgoed.nl
Meer informatie: Pim de Ruiter, woordvoerder Stadsgoed, 06-29501576

Deze website maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te stemmen. Zie ook onze privacy verklaring. Akkoord

Suggesties?

Wat vind je van onze website?

Stadgenoot.nl is een digitaal portaal voor iedereen die op zoek is naar informatie over Stadgenoot: woningen, bedrijfsruimtes of parkeerplaatsen, huurderszaken, vacatures en andere organisatieaangelegenheden. We willen een overzichtelijke en informatieve site aanbieden die aan de behoeftes van onze bezoekers tegemoet komt.

We blijven de website continu verbeteren. Dit doen we het liefst met jullie opmerkingen en ideeën. Denk met ons mee en laat weten wat je van onze website vindt en wat er beter zou kunnen.

Wat vind je van onze website?

één antwoord mogelijk