Stadgenoot header_996x201_1.jpg

Pensioenfondsen, woningcorporatie en gemeente investeren samen in hart van Amsterdamse binnenstad

14 juli 2016

De gemeente Amsterdam, woningcorporatie Stadgenoot en vermogensbeheerder Syntrus Achmea Real Estate & Finance gaan samen gerichte investeringen doen in het hart van de Amsterdamse binnenstad. De drie partijen hebben daartoe op vrijdag 8 juli 2016 het publiek- private investerings- en beheerbedrijf 1012Inc N.V. opgericht. Het doel is om de leefbaarheid in het gebied te verbeteren door strategisch vastgoed aan te kopen en het goed te beheren. Door die aankopen zal het aantal winkels en bedrijven dat bijdraagt aan de leefbaarheid van de buurt toenemen en wordt de balans tussen buurtgerichte functies en functies gericht op bezoekers en toeristen verbeterd. Het Rabobank Pensioenfonds en het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw worden via Syntrus Achmea RE&F aandeelhouder in dit publiek-private bedrijf. Bij het verder verbeteren van de situatie in het gebied is ook een belangrijke rol weggelegd voor de buurt.

Met de oprichting van 1012Inc worden verschillende moties van de gemeenteraad uit 2009 uitgevoerd. De raad had opgeroepen om ook maatschappelijke partijen te laten investeren in het gebied en om bewoners te betrekken bij het aanpakken van de problemen in het postcodegebied
1012. Het vinden van de juiste partners heeft veel tijd gekost. Onder meer omdat met meer dan twintig geïnteresseerde partijen gesprekken zijn gevoerd, maar ook door de economische crisis. In
2014 gingen de gesprekken tussen de gemeente, Stadgenoot en Syntrus Achmea RE&F van start.
In juni 2016 stemde de gemeenteraad in met het voorstel voor de oprichting van 1012Inc.


De afgelopen jaren heeft de gemeente Amsterdam samen met een aantal corporaties, waaronder NV Stadsgoed, een volle dochter van Stadgenoot en voorloper van 1012Inc, fors geïnvesteerd in het gebied. Er zijn 125 prostitutieramen opgekocht en de panden zijn herontwikkeld tot woningen, winkels en restaurants; straten en pleinen werden opgeknapt en 22 coffeeshops in het gebied zijn gesloten. De drie partijen in 1012Inc willen nu samen met bewoners en ondernemers uit de buurt verder werken aan het verbeteren van de situatie in de buurt.

Rendement

De investeringen zullen niet alleen leiden tot verbeteringen in de buurt, maar ook geld opleveren. De partijen hebben een businesscase vastgesteld met als basis en uitgangspunt een jaarlijks dividend rendement van ten minste 4%. Als de investering meer rendement oplevert dan de vastgelegde 4%, zal dat evenwichtig (50%-50%) wordt verdeeld over extra investeringen in de vastgoedportefeuille voor enerzijds maatschappelijke doelstellingen en anderzijds uitkering van dividend.

Kennis, vastgoed en startkapitaal

De gemeente Amsterdam, Stadgenoot en Syntrus Achmea RE&F hebben alle drie geld of
vastgoed ingebracht in 1012Inc. De gemeente zet het restant van een lening aan Stadsgoed van 21 miljoen euro om in aandelen in 1012Inc. Het investeringsbedrijf wordt daarmee een deelneming van de gemeente Amsterdam.

Stadgenoot brengt haar dochter NV Stadsgoed in en daarmee haar bestaande, in de afgelopen jaren getransformeerde bezit. Daarnaast neemt het ook veel ervaring en expertise mee uit het Wallengebied ten aanzien van aankopen, herontwikkelen, beheer en het vinden van een goede invulling van panden.

Syntrus Achmea RE&F brengt namens de twee pensioenfondsen 59 miljoen euro in en neemt specifieke kennis, ervaring en expertise mee op het vlak van wonen, winkelen, werken alsook (her)ontwikkelen en transformeren van vastgoed. Ook beschikt Syntrus Achmea RE&F over een uitgebreid netwerk in de retailsector. De deelname van Syntrus Achmea RE&F is gekoppeld aan
het recht om op andere plekken in Amsterdam, tegen een marktconforme prijs, 750 huurwoningen te mogen bouwen in het middensegment. De twee deelnemende pensioenfondsen laten daarmee zien dat financieel en maatschappelijk rendement goed samen kunnen gaan.

Rol voor de buurt

De drie partijen vinden het van groot belang om bewoners en ondernemers nauw te betrekken bij het aankopen en beheren van vastgoed en het verder verbeteren van de buurt. Daarom is in
1012Inc ruimte gemaakt voor een actieve rol voor de buurt. Allereerst mag het buurtplatform suggesties doen voor drie kandidaten voor een plek in de raad van commissarissen. Daarnaast krijgen bewoners en ondernemers gelegenheid om mee te praten over het beleid. 1012Inc zal een filiaal openen in de buurt, om maximaal voeling te houden met de ontwikkeling van het gebied.

Ook is er ruimte voor de buurt om te investeren. Bij de oprichting van 1012Inc is de aandelenverhouding 44% Stadgenoot, 20% gemeente, 36% Syntrus Achmea RE&F. Gestreefd wordt naar een aandelenverhouding op termijn van 30% per deelnemende partij. Derhalve resteert dan nog 10% voor kleinere, buurtgebonden investeerders.

Directeur

De heer Ronald Wiggers, op dit moment directeur van NV Stadsgoed, is benoemd als bestuurder van 1012 Inc. Ook is er een Raad van Commissarissen benoemd. De hele organisatie van Stadsgoed zal overgaan in 1012Inc.

Concrete aankopen

Begin 2016 heeft de gemeenteraad besloten dat nog 37 prostitutieramen moeten sluiten en dat de prostitutiefunctie van de panden gaat. Afgesproken is dat 1012Inc deze panden daarna zal verwerven. Ook het af te stoten bezit van Ymere in het 1012-gebied kan worden overgenomen. Verder richt het investeringsbedrijf zich op panden die een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de gewenste transformatie, branchering en doorbreking van de monocultuur in het gebied. Zo wordt op dit moment onderzocht of er ruimte kan worden gevonden voor een huisartsenpost in
het gebied. Door deel te nemen in Bedrijfsinvesteringszones (BIZ) en ondernemersverenigingen zal 1012Inc proberen maximaal invloed uit te oefenen op de buurt.

Tot slot is geregeld dat wanneer de gemeenteraad daartoe besluit, ook de NV Zeedijk, waar de gemeente Amsterdam een meerderheidsbelang in heeft, kan worden ingebracht.

English version

Deze website maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te stemmen. Zie ook onze privacy verklaring. Akkoord

Suggesties?

Wat vind je van onze website?

Stadgenoot.nl is een digitaal portaal voor iedereen die op zoek is naar informatie over Stadgenoot: woningen, bedrijfsruimtes of parkeerplaatsen, huurderszaken, vacatures en andere organisatieaangelegenheden. We willen een overzichtelijke en informatieve site aanbieden die aan de behoeftes van onze bezoekers tegemoet komt.

We blijven de website continu verbeteren. Dit doen we het liefst met jullie opmerkingen en ideeën. Denk met ons mee en laat weten wat je van onze website vindt en wat er beter zou kunnen.

Wat vind je van onze website?

één antwoord mogelijk