Stadgenoot header_996x201_1.jpg

Netto € 19 miljoen winst over 2013

09 juli 2014

Stadgenoot heeft goed jaar achter de rug

Stadgenoot heeft haar organisatie het afgelopen jaar verder op orde gebracht. Het bedrijf werd afgeslankt, activiteiten werden afgestoten en ontwikkelambities bijgesteld. De Amsterdamse woningcorporatie heeft het jaar afgesloten met een positief resultaat van € 38,8 miljoen. Door een negatieve waardeverandering van het vastgoed van € 19,6 miljoen is het netto jaarresultaat € 19,2 miljoen positief. Dit blijkt uit de jaarcijfers over 2013.

Stadgenoot heeft de personele bezetting in vier jaar tijd met 78 fte weten terug te schroeven, van 445 naar 367 fulltimebanen. Omdat er bovendien geen gebruik meer wordt gemaakt van externe projectontwikkelaars, zoals Kristal, DeltaForte en Far West, is de totale fte-reductie ten minste het dubbele. De kwaliteit van de dienstverlening is intussen verbeterd. Het rapportcijfer van de huurders varieert tussen een 7 en 7,5. Zeer acceptabel voor een grotestadscorporatie, vindt Stadgenoot.

De marges in het financiële beleid zullen de komende jaren nog smal zijn. Stadgenoot moet de gevolgen van de verhuurdersheffing opvangen. De heffing zal oplopen tot een bedrag van € 30 miljoen per jaar. Ook moet Stadgenoot haar schulden verder terugbrengen en de kosten van beheren en investeren blijven beheersen. Maar Stadgenoot is tevreden over de stappen die zijn gezet en duidelijk effect ressorteren.

Het jaarverslag 2013 vindt u hier.

Meer informatie:
Pim de Ruiter, woordvoerder Stadgenoot, 06-29501576

Deze website maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te stemmen. Zie ook onze privacy verklaring. Akkoord

Suggesties?

Wat vind je van onze website?

Stadgenoot.nl is een digitaal portaal voor iedereen die op zoek is naar informatie over Stadgenoot: woningen, bedrijfsruimtes of parkeerplaatsen, huurderszaken, vacatures en andere organisatieaangelegenheden. We willen een overzichtelijke en informatieve site aanbieden die aan de behoeftes van onze bezoekers tegemoet komt.

We blijven de website continu verbeteren. Dit doen we het liefst met jullie opmerkingen en ideeën. Denk met ons mee en laat weten wat je van onze website vindt en wat er beter zou kunnen.

Wat vind je van onze website?

één antwoord mogelijk