Stadgenoot header_996x201_1.jpg

Huren met korting voor lage middeninkomens

20 november 2013

Vrijdag 22 november start de pilot Flexibel huren, voor een betere doorstroming in de huursector. Flexibel huren is een driejarig Amsterdams experiment, waarbij huurders van een sociale huurwoning met een laag middeninkomen tussen de € 29.900 en € 43.784 een vrijesectorwoning kunnen huren met korting. De pilot heeft als doel het creëren van een meer en passend woningaanbod binnen de vrije sector voor de lage middeninkomens en het bevorderen van doorstroming binnen de huursector. De pilot is een initiatief van de gemeente Amsterdam, Stadgenoot, Eigen Haard en Ymere, in samenwerking met de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties.

Amsterdammers met een (laag) middeninkomen die in een sociale huurwoning wonen, blijven bij gebrek aan aantrekkelijke doorstroommogelijkheden vaak zitten waar ze zitten. Vanwege hun inkomen komt deze groep bij verhuizing niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning (met huurtoeslag) en kan ze door de prijsstellingen op de huur- en koopmarkt niet of nauwelijks terecht op de Amsterdamse woningmarkt. Terwijl er vaak wel behoefte is aan een andere woning. Dit frustreert de doorstroming.

Huren met korting
Tot eind 2016 bieden de drie deelnemende corporaties maximaal 1.000 vrijesectorwoningen aan met korting. De woningen hebben een marktconforme huurprijs tussen € 681 en € 1.100. Afhankelijk van het inkomen van de huurder geven de corporaties over deze reële huurprijs een korting van minimaal
€ 100 en maximaal 20%. De huurprijs-met-korting komt hiermee te liggen tussen € 574 en € 930.
De korting wordt gegeven voor de periode dat het inkomen van de huurder hiervoor passend is.

Meegroeien
Elk jaar in aanloop naar de huurverhogingsronde wordt bekeken of er veranderingen zijn opgetreden in het inkomen. Indien het inkomen is gestegen en terecht komt in de volgende inkomenscategorie dan wordt de korting in drie stappen van een jaar verminderd. Zo kan de huurprijs meegroeien met de ontwikkeling van het inkomen. Mocht er sprake zijn van een inkomensterugval dan wordt de huurprijs aangepast, waarbij de instapkorting de ondergrens is.

Achterlaten sociale huurwoning
De pilot wordt gestart door Stadgenoot, Eigen Haard en Ymere. Toch kunnen alle huurders van een sociale huurwoning in de stadsregio Amsterdam meedoen aan de pilot en aanspraak maken op een vrijesectorwoning met korting. Voorwaarde is dat de huurder een sociale huurwoning achterlaat.

De woningen uit de pilot zijn vanaf vrijdag 22 november te vinden op Woningnetregioamsterdam.nl en Rooftrack.nl. Ze zijn te herkennen aan de tekst 'Flexibel huren' bij de foto's van de woningen. De pilot wordt begeleid en geëvalueerd door Platform31 in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Deze website maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te stemmen. Zie ook onze privacy verklaring. Akkoord

Suggesties?

Wat vind je van onze website?

Stadgenoot.nl is een digitaal portaal voor iedereen die op zoek is naar informatie over Stadgenoot: woningen, bedrijfsruimtes of parkeerplaatsen, huurderszaken, vacatures en andere organisatieaangelegenheden. We willen een overzichtelijke en informatieve site aanbieden die aan de behoeftes van onze bezoekers tegemoet komt.

We blijven de website continu verbeteren. Dit doen we het liefst met jullie opmerkingen en ideeën. Denk met ons mee en laat weten wat je van onze website vindt en wat er beter zou kunnen.

Wat vind je van onze website?

één antwoord mogelijk