Stadgenoot header_996x201_1.jpg
Te Huur Bord.jpg

Van Huurcontract naar Wooncontract

07 juni 2017

De vraag naar woningen in Amsterdam is veel groter dan het aanbod. De huizenprijzen stijgen. De wachttijden voor sociale huur lopen op. Voor een doorsnee woning in een doorsnee wijk moet je nu al 14 jaar ingeschreven staan bij Woningnet.

Bijbouwen biedt te weinig soelaas. We moeten ook de bestaande woningvoorraad doelmatiger zien te gebruiken. Stadgenoot wil daarom het Wooncontract introduceren. Het Wooncontract moet een nieuw arrangement in het huren worden. Het garandeert huurders van een sociale huurwoning een passende woning, in financiële zin (hoogte van de huur) en fysieke zin (grootte van de woning). Periodiek wordt getoetst of een huishouden nog passend woont. De huur kan vervolgens naar boven of beneden worden aangepast aan het inkomen. Als blijkt dat de woning te groot, te klein of anderszins niet meer passend is, starten we een gezamenlijke zoektocht naar een passender woning.

De flexibiliteit van het Wooncontract werkt twee kanten op:

 • Je gaat minder betalen als je inkomen daalt en meer betalen als je inkomen stijgt.
 • Je hebt zicht op een ruimere woning bij gezinsuitbreiding  en gaat kleiner wonen als je te ruim zit. Tussentijds verhuizen blijft gewoon mogelijk.

Huurder én verhuurder profiteren van het Wooncontract:

 • De flexibiliteit van het Wooncontract biedt aan de huurder de zekerheid van een betaalbare en passende woning. Dat geeft gemoedsrust in deze tijden van toenemende flexibilisering. Je kunt met vertrouwen toekomstplannen maken voor werk, gezinsplanning en wooncarrière.
 • De woningzoekende zal merken dat het aanbod stijgt doordat er meer doorstroming ontstaat.
 • De corporatie kan de woningvoorraad beter inzetten, zodat de juiste woningen bij de doelgroep komen die daar behoefte aan heeft.

Uitwerking en uitvoering
Het Wooncontract is een rigoureus idee, dat wetswijzigingen vereist en op verschillende terreinen nader moet worden uitgedacht en uitgewerkt. Een greep van de discussiepunten:

Beleidsmatig

 • Wordt het Wooncontract de nieuwe standaard of een keuze?
 • Wat is precies financieel en fysiek passend?
 • Wordt de hoogte van de huur volledig inkomensafhankelijk? Wat is de relatie met de kwaliteit?

Uitvoering

 • Hoe gaan we om met de privacy van de huurder?
 • Hoe verhoudt huuraanpassing zich tot de huurtoeslag?
 • Hoe zorgen we dat het toetsen en sturen op passendheid efficiënt verloopt?
 • Hoe voorkomen we dat de passendheidstoets een momentopname is die verkeerd uitpakt?

Financieel

 • Als in tijden van crisis de inkomens dalen, vangt de corporatie dan de klappen op via massale huurverlagingen? Oftewel: hoe verdelen we de verantwoordelijkheid van betaalbaar wonen?

Twee voorbeelden:

Te krap
Een stel heeft een kind gekregen, zo blijkt uit de jaarlijkse passendheidstoets. Als ze in een driekamerwoning wonen verandert er niets. Deze woning is nog steeds passend. Maar als het stel in een tweekamerwoning woont, krijgt het twee jaar lang voorrang op grotere woningen in stad en regio. In Amsterdam zullen dat driekamerwoningen en vierkamerwoningen zijn, niet groter. In de praktijk zullen de huurders waarschijnlijk al tijdens de zwangerschap op zoek gaan. We bieden dit gezin dus kans op een ruimere woning. Zolang de situatie voor de kinderen echter acceptabel is, hóeven ze niet te verhuizen. Maar als er meer kinderen komen wordt het op een gegeven moment echt te krap. Wat we precies te krap vinden, zullen we (huurders, gemeente en verhuurders) gezamenlijk moeten bepalen. 

Te ruim
Bij een gezin zijn de kinderen het huis uit. Hun vijfkamerwoning blijkt niet meer passend. Deze empty-nesters krijgen een paar jaar lang voorrang op kleinere woningen (mogelijk met extra voorrang in hun buurt). Als ze uiteindelijk niet willen verhuizen, dan wordt er – vergelijkbaar met stadsvernieuwingskandidaten – een laatste aanbod gedaan. Dit is althans in Amsterdam de situatie, waar grote woningen schaars zijn. In regio’s met voornamelijk eengezinswoningen zal een andere passendheidsnorm gelden. De empty-nesters hoeven daar waarschijnlijk helemaal niet te verhuizen. Maar hier kan weer sprake zijn van schaarste aan andere typen woningen. Sturen op financiële passendheid (niet te duur, niet te goedkoop) zal overigens in elke regio wenselijk zijn.

Meer informatie
Na de zomer organiseert Stadgenoot een conferentie over dit onderwerp. Meer informatie: Pim de Ruiter, woordvoerder Stadgenoot, pderuiter@stadgenoot.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te stemmen. Zie ook onze privacy verklaring. Akkoord

Suggesties?

Wat vind je van onze website?

Stadgenoot.nl is een digitaal portaal voor iedereen die op zoek is naar informatie over Stadgenoot: woningen, bedrijfsruimtes of parkeerplaatsen, huurderszaken, vacatures en andere organisatieaangelegenheden. We willen een overzichtelijke en informatieve site aanbieden die aan de behoeftes van onze bezoekers tegemoet komt.

We blijven de website continu verbeteren. Dit doen we het liefst met jullie opmerkingen en ideeën. Denk met ons mee en laat weten wat je van onze website vindt en wat er beter zou kunnen.

Wat vind je van onze website?

één antwoord mogelijk