Stadgenoot header_996x201_1.jpg
AFWC.jpg

Corporaties renoveren bijna 2.600 sociale huurwoningen in Amsterdamse buurten

08 juni 2016

Bijna 2.600 sociale huurwoningen verspreid over zes Amsterdamse buurten, zoals de Van der Pekbuurt in Noord en Jeruzalem in Oost, worden gerenoveerd door de Amsterdamse woningcorporaties. De omvangrijke aanpak kost de corporaties in totaal 192 miljoen Euro. Daarnaast is per corporatie 5 miljoen Euro (opgeteld 30 miljoen) beschikbaar uit het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Dat Fonds is gevuld door eerdere (verhoogde) erfpachtafdrachten van de corporaties aan de gemeente voor sociale huurwoningen.

De corporaties pakken nu door in wijken waar al langere tijd plannen waren voor renovaties. Door de extra impuls vanuit het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting kan op drie hoofdpunten resultaat worden bereikt. Verduurzaming, verbetering van de woonkwaliteit en investering in de monumentale staat van de sociale huurwoningen.

Het gaat om wijken in Oost, West, Nieuw-West, Noord en Zuidoost. In maart 2015 stemde  de gemeenteraad in met het voorstel van de corporaties en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties aan de Commissie Stimuleringsfonds. Hierdoor kwam het budget van 30 miljoen Euro beschikbaar uit het Stimuleringsfonds met als doel een impuls te geven aan renovaties van sociale huurwoningen in zwakkere buurten. Ruim een jaar later zijn alle renovatieplannen van de corporaties bekend. Ze zijn ook goedgekeurd door huurders en gemeente en inmiddels in gang gezet óf gaan binnenkort van start.

Stadgenoot: Holendrecht (Zuidoost) 
In Holendrecht knapt Stadgenoot de portieken op van in totaal 1.045 woningen om de leefbaarheid en dan met name (het gevoel van) veiligheid te verbeteren. Doorlooptijd van het project is 2015, 2016, 2017.
Investering Stadgenoot: 7 miljoen Euro.

De Key: renovatie Columbuspleinbuurt (West)
De Key renoveert en verduurzaamt 358 woningen en 26 bedrijfsruimtes aan het Columbusplein, de Columbusstraat, Postjesweg, Davidstraat, Marco Polostraat en Admiralengracht. Het gaat om zowel werkzaamheden aan de buitenzijde (gevels, kozijnen vervangen) als aan de binnenzijde. Alle woningen krijgen bijvoorbeeld een cv installatie en mechanische ventilatie en duurzame ledverlichting in de trappenhuizen.
Investering De Key: 53,5 miljoen Euro.

Ymere: renovatie Van der Pekbuurt (Noord) 
Ymere pakt het groot onderhoud aan in de Van der Pekbuurt en voert een ingrijpende renovatie uit van 170 sociale huurwoningen in de Van der Pekbuurt. Start was in 2015, eerste fase oplevering: zomer 2016.
Investering Ymere: 33  miljoen Euro waarvan 10 miljoen in de onderhouds- en verbeterbeurt en 23 miljoen in de renovatie.

Rochdale: Jeruzalem (Oost) 
Rochdale versnelt de renovatie en isolatie van 310 naoorlogse woningen in de wijk Jeruzalem met twee jaar. Hierdoor verbetert het energieverbruik en is er minder geluidsoverlast. Ook worden de huren gematigd voor bewoners die binnen Jeruzalem doorstromen en stadsvernieuwingsurgentie hebben.
De oplevering van de gerenoveerde woningen vindt in 2018 plaats, eerder was het gepland in 2020.
Investering Rochdale: 19,5 miljoen Euro.

Eigen Haard: Indische Buurt (Oost) 
In de Indische Buurt renoveert Eigen Haard dit jaar 369 woningen in acht verschillende complexen. Bijna alle woningen zijn ook na de renovatie nog beschikbaar voor sociale verhuur.
Investering Eigen Haard: 61 miljoen Euro.

De Alliantie: Westland (Nieuw-West) 
De Alliantie renoveert en verduurzaamt 316 woningen in de wijk Westland (Nieuw-West). Dit start eind 2017. De woningen krijgen nieuwe badkamers, keukens en toiletten, geïsoleerde gevels en zonnepanelen. Voor de Alliantie wordt dit het eerste grootschalig project waar in de bestaande bouw collectieve zonne-energie wordt gerealiseerd.
Daarnaast worden 56 woningen, die waren gepland voor verkoop, behouden voor sociale huur.
Investering van De Alliantie:18 miljoen Euro.

Samengevat 

  Renovatie  Uit Stifo
In miljoenen Euro 
Investering corporatie
in miljoenen Euro 
Holendrecht in Zuidoost/Stadgenoot  1.045 woningen  7
Columbuspleinbuurt in West /de Key 358 woningen
26 bedrijfsruimten 
53,5
Van der Pek in Noord/ Ymere 170 woningen 5 33
Jeruzalem in Oost/Rochdale 310 woningen 19,5
Indische Buurt in Oost/Eigen Haard 369 woningen 5 61
Westland in Nieuw West / de Alliantie 316 woningen 5 18
Totaal 2.568 woningen 30 miljoen Euro 192 miljoen Euro


 (Bron: AFWC)

Deze website maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te stemmen. Zie ook onze privacy verklaring. Akkoord

Suggesties?

Wat vind je van onze website?

Stadgenoot.nl is een digitaal portaal voor iedereen die op zoek is naar informatie over Stadgenoot: woningen, bedrijfsruimtes of parkeerplaatsen, huurderszaken, vacatures en andere organisatieaangelegenheden. We willen een overzichtelijke en informatieve site aanbieden die aan de behoeftes van onze bezoekers tegemoet komt.

We blijven de website continu verbeteren. Dit doen we het liefst met jullie opmerkingen en ideeën. Denk met ons mee en laat weten wat je van onze website vindt en wat er beter zou kunnen.

Wat vind je van onze website?

één antwoord mogelijk