Over Stadgenoot

Topadviseur (in de dop)

27 februari 2017

Ben jij in staat een waardevolle bijdrage te leveren aan een uitdagende maatschappelijke onderneming? Solliciteer dan naar een afstudeerplaats bij Stadgenoot!

Wij zijn op zoek naar een Topadviseur (in de dop)


om via een afstudeeropdracht te adviseren over

De invloed van rente op het beleid van woningcorporaties

 
Stadgenoot is een kapitaalintensief bedrijf met een balanstotaal van €3,7 miljard en een schuldrestant van €1,7 miljard. Het bezit heeft een WOZ-waarde van €5,4 miljard. Het zijn uitdagende tijden voor woningcorporaties. Een lage inflatie, de nieuwe Woningwet, de verhuurdersheffing en een besmet imago als gevolg van grote incidenten zijn daarvan de belangrijkste oorzaken.

Veel corporaties, alsook Stadgenoot, versoberen hun beleid en reorganiseren als gevolg van deze ontwikkelingen. Ze gaan zich nog meer richten op hun kerntaak: het aanbieden van betaal¬bare sociale huurwoningen. Naar verwachting neemt de druk de komende jaren alleen maar toe, door scherper overheidstoezicht en strengere eisen. Meer dan ooit is het zaak om de balans te vinden tussen financiële gezondheid, wettelijke eisen en de realisatie van maat¬schappelijke taken.

Externe factoren, zoals heffingen, belastingen en de stand van de rente hebben invloed op de financiële positie van Stadgenoot. De rente komt in alle geledingen van de organisatie terug; rentelasten, huren, derivaten, maar ook op de aantallen verkoop (hypotheekrente).

Stadgenoot nodigt studenten uit om ons hierbij op basis van gedegen onderzoek te adviseren. Welke invloed heeft rente? Zou het beleid aangepast moeten worden aan de rentestand? Is lenen alleen gunstig bij een lage rentestand? Is het verstandig om bezit te verkopen als de rente hoog of juist laag staat? Wanneer biedt rente kansen of risico’s? Kunnen we hierop sturen of is de rente een gegeven?

Jij

  • Zit in het 4e jaar van een relevante universitaire opleiding, zoals Economie of de Amsterdam School of Real Estate;
  • Hebt echt de ambitie om jezelf verder te ontplooien;
  • Weet wat een topadviseur is en hebt daar het talent voor.

Ons aanbod

  • Een afstudeerplaats binnen een uitdagende werkomgeving op een toplocatie in Amsterdam;
  • Intake en adviesgesprek met het bestuur van Stadgenoot;
  • Een goede afstudeervergoeding.

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie over de inhoud van de afstudeeropdracht kun je contact opnemen met Myrthe Stijns, Senior Controller, tel nr. 020–5118414. Je schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae kun je richten aan afdeling Personeel & Organisatie, t.a.v. Kim Hekkert, Postbus 700, 1000 AS Amsterdam of per e-mail: vacature@stadgenoot.nl

Deze website maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te stemmen. Zie ook onze privacy verklaring. Akkoord

Suggesties?

Wat vind je van onze website?

Stadgenoot.nl is een digitaal portaal voor iedereen die op zoek is naar informatie over Stadgenoot: woningen, bedrijfsruimtes of parkeerplaatsen, huurderszaken, vacatures en andere organisatieaangelegenheden. We willen een overzichtelijke en informatieve site aanbieden die aan de behoeftes van onze bezoekers tegemoet komt.

We blijven de website continu verbeteren. Dit doen we het liefst met jullie opmerkingen en ideeën. Denk met ons mee en laat weten wat je van onze website vindt en wat er beter zou kunnen.

Wat vind je van onze website?

één antwoord mogelijk