Over Stadgenoot

Senior gebiedsbeheerder

01 september 2017

Binnen Stadgenoot heeft de afdeling Gebiedsbeheer een belangrijke rol in de dienstverlening aan bewoners. De afdeling beschikt over medewerkers die de klanten, de panden en de buurten goed kennen. Gebiedsbeheerders, medewerkers zorg & overlast en wijkbeheerders zitten dicht bij de klant in de buurt en onderhouden een breed netwerk aan contacten met huurders, bewonerscommissies, verenigingen van eigenaren, gemeente en andere organisaties.


De medewerkers van de afdeling Gebiedsbeheer zijn belangrijke 'oren en ogen' van de organisatie en zorgen ervoor dat signalen op de juiste plek de organisatie binnenkomen. Per direct zijn wij op zoek naar een:

Senior gebiedsbeheerder (36 uur)


Plaats in de organisatie

De senior gebiedsbeheerder is direct verantwoording verschuldigd aan de manager van de afdeling Gebiedsbeheer. De senior gebiedsbeheerder stuurt functioneel een gebiedsbeheerteam aan bestaande uit gebiedsbeheerders, wijkbeheerders, woonbegeleiders en medewerkers overlast. 


De functie

De senior gebiedsbeheerder is verantwoordelijk voor een goede afstemming van de werkzaamheden van Stadgenoot in een bepaald gebied en voor een planmatige uitvoering van de werkzaamheden van de afdeling Gebiedsbeheer. De senior gebiedsbeheerder bewaakt dat de stem van bewoners gehoord wordt en zijn weg vindt naar afdelingen binnen Stadgenoot. De senior gebiedsbeheerder is meewerkend voorman van het gebiedsbeheerteam en is naast de reguliere werkzaamheden van de gebiedsbeheerder verantwoordelijk voor:

  • agendavoering en voorzitterschap gebiedsbeheerteam;
  • coaching en sturing van het team bij veranderingsprocessen in het beheer (nieuw beheren);
  • complexe en/of grote VvE’s, bewonersvertegenwoordiging en overlastzaken;
  • planning en integrale sturing op doelstellingen en resultaten die staan beschreven in het activiteitenplan van het team;
  • aanspreekpunt voor begroting, planning en budgettering.


De senior gebiedsbeheerder is verantwoordelijk voor een goed beheer van het bezit van Stadgenoot op complex- en buurtniveau op vijf taakvelden:

  1. Uitvoering complexplannen. De senior gebiedsbeheerder zorgt dat de werkzaamheden van Stadgenoot in een gebied op elkaar zijn afgestemd en met de bewoners in dat gebied. Hierbij zijn de complexplannen die door de afdeling Assetmanagement zijn opgesteld leidend. Als senior gebiedsbeheerder stuur je op een goede uitvoering van de complexplannen. Je hebt aantoonbare ervaring met planmatig en projectmatig werken. Je vertegenwoordigt de afdeling Gebiedsbeheer in het Complexoverleg en in externe projectteams en planteams;
  2. Participatie en zelfbeheer van bewoners: je zorgt voor periodiek overleg met georganiseerde bewonersgroepen in jouw gebied zoals bewonerscommissies en VvE-besturen. Je stuurt op  participatie van bewoners bij vastgoedprojecten. Je stimuleert in je team zelfbeheer en eigen verantwoordelijkheid van bewoners(groepen);
  3. Leefbaarheid: je bent voor jouw gebied verantwoordelijk voor een duidelijk jaarprogramma en budget en voor een goede uitvoering daarvan. Programma en budget maken onderdeel uit van het jaarlijkse activiteitenplan. Je kent je gebied en de belangrijkste belanghebbenden in je gebied waaronder in ieder geval de bewonerscommissies;
  4. Dienstverlening: in overleg met bewoners zorg je dat de inrichting, het gebruik en het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten en tuinen voldoet aan de basiskwaliteit beheer van Stadgenoot. Je weet hoe je huismeesters, schoonmaakbedrijven, hoveniersbedrijven en de eigen kracht van bewoners kunt inzetten om je doel te bereiken. Je kunt planmatig en projectmatig werken en je bent gespitst op een financiële dekking van de geleverde diensten;
  5. Eigenaarsrol Stadgenoot in Vereniging van Eigenaren: je zorgt voor goede contacten met de VvE’s in jouw gebied en behartigt de belangen van Stadgenoot als eigenaar in de VvE’s.


Wij vragen
Een afgeronde HBO-opleiding met 2 à 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie. Theoretische en praktische kennis en ervaring op het gebied van volkshuisvesting, buurtbeheer, huurrecht, appartementsrecht en vastgoedbeheer. In staat om begrotingen en projectvoorstellen te kunnen beoordelen. Ruime kennis en ervaring met automatiseringspakketten als Windows, Office-pakket (Outlook, Word, Excel) en DISKIS, WOCAS, IRIS. Je hebt planningsvaardigheden en een open communicatieve houding in de omgang met verschillende klantgroepen. Je bent een bruggenbouwer, een netwerker en je hebt uitstraling. Je hebt een klantgerichte instelling en je bent een goede onderhandelaar.


Ons aanbod

Wij bieden een uitdagende en veelzijdige functie voor 36 uur per week binnen een plezierige werkomgeving. Het betreft hier een functie in eerste instantie voor de duur van een jaar met mogelijkheid tot verlenging.
Het salaris is, afhankelijk van opleiding en ervaring, minimaal € 3.600,- en maximaal € 4.500,- bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband.


Geïnteresseerd?

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Wim van der Graaf, manager Gebiedsbeheer, telefoonnummer 020 - 511 82 45.
Je schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae kun je uiterlijk tot 22 september 2017 richten aan de afdeling P&O, t.a.v. Anita Gaspar, per e-mail: vacature@stadgenoot.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te stemmen. Zie ook onze privacy verklaring. Akkoord

Suggesties?

Wat vind je van onze website?

Stadgenoot.nl is een digitaal portaal voor iedereen die op zoek is naar informatie over Stadgenoot: woningen, bedrijfsruimtes of parkeerplaatsen, huurderszaken, vacatures en andere organisatieaangelegenheden. We willen een overzichtelijke en informatieve site aanbieden die aan de behoeftes van onze bezoekers tegemoet komt.

We blijven de website continu verbeteren. Dit doen we het liefst met jullie opmerkingen en ideeën. Denk met ons mee en laat weten wat je van onze website vindt en wat er beter zou kunnen.

Wat vind je van onze website?

één antwoord mogelijk