Over Stadgenoot

Lid Maatschappijraad

25 januari 2017

Stadgenoot heeft een Maatschappijraad om het Bestuur en medewerkers van Stadgenoot te voeden en te inspireren over actuele maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen in en om Amsterdam die het werk van Stadgenoot raken. De Maatschappijraad heeft geen controlerende, maar een stimulerende en initiërende taak. Om dit te bereiken organiseert de Maatschappijraad bijeenkomsten met een open en informeel karakter, met aandacht voor de verhalen achter de cijfers en trends, en met oog voor de ontwikkelingen op de langere termijn. Afhankelijk van het onderwerp kan de Maatschappijraad mensen uitnodigen die een bijzondere betrokkenheid hebben bij dat onderwerp.

De Maatschappijraad kent momenteel zes leden. In verband met een vernieuwing van de koers, waarbij er meer nadruk komt te liggen op organisatietalent en een frisse blik, zijn we op zoek naar minimaal twee nieuwe leden van de Maatschappijraad.

Van de leden van de Maatschappijraad wordt verwacht dat zij:

  • interesse hebben in de werkzaamheden van Stadgenoot;
  • Amsterdam en/of regio goed kennen;
  • de doelgroep van Stadgenoot snappen en kennen;
  • initiatiefrijk zijn;
  • beschikken over een goed netwerk dat zij kunnen raadplegen en/of inschakelen; 
  • buiten de gebaande wegen kunnen denken en doen;
  • ondernemend zijn;
  • samenwerkings- en resultaatgericht zijn;
  • een open mind hebben.

Uiteraard wordt van de leden een actieve bijdrage verwacht. Gestreefd wordt naar een diverse samenstelling van de Maatschappijraad, zowel voor wat betreft leeftijd, geslacht en sociale achtergrond.

De leden van de maatschappijraad mogen geen afhankelijkheidsrelatie ten opzichte van Stadgenoot hebben (bv. geen huurder zijn van, of werkzaam zijn bij Stadgenoot).

De Maatschappijraad organiseert vier tot zes bijeenkomsten en komt daarnaast twee maal per jaar bij elkaar. De leden ontvangen voor hun werkzaamheden een bescheiden vergoeding.

Reactie

Belangstellenden voor deze functie  kunnen tot 27 februari 2017 een schriftelijke reactie, voorzien van motivatie en curriculum vitae, per e-mail versturen naar Stadgenoot via maatschappijraad@stadgenoot.nl.

Lees meer over de Maatschappijraad en over de huidige samenstelling.  

Deze website maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te stemmen. Zie ook onze privacy verklaring. Akkoord

Suggesties?

Wat vind je van onze website?

Stadgenoot.nl is een digitaal portaal voor iedereen die op zoek is naar informatie over Stadgenoot: woningen, bedrijfsruimtes of parkeerplaatsen, huurderszaken, vacatures en andere organisatieaangelegenheden. We willen een overzichtelijke en informatieve site aanbieden die aan de behoeftes van onze bezoekers tegemoet komt.

We blijven de website continu verbeteren. Dit doen we het liefst met jullie opmerkingen en ideeën. Denk met ons mee en laat weten wat je van onze website vindt en wat er beter zou kunnen.

Wat vind je van onze website?

één antwoord mogelijk