Over Stadgenoot

2 senior controllers

02 juni 2017

De afdeling concern control heeft als doelstelling: “Het waarborgen van de financieel economische sturing van de organisatie”. Hierbij worden financiële en volkshuisvestelijke belangen met elkaar in evenwicht gehouden. Wegens interne doorgroei en het vertrek van een collega zijn we per direct op zoek naar twee senior controllers voor 36 uur per week.


Wij zijn op zoek naar 2 senior controllers (36 uur per week).


Plaats in de organisatie
De afdeling concern control valt onder de bedrijfseenheid “Financiën en Bedrijfsvoering”. Op de afdeling werken 5 collega’s in een enthousiast team samen. De senior controller legt direct verantwoording af aan de manager van de afdeling. Het gaat om een duidelijk zichtbare functie in de organisatie. Naast je collega's op de afdeling heb je contact met diverse mensen in de organisatie, zoals financieel managers en (senior) controllers en collega’s van de afdeling Strategie & Portefeuille.


De functies
Onder verantwoordelijkheid van de manager concern control draag je mede zorg voor de financieel economische sturing van de organisatie. Belangrijk hierbij is dat de (financiële) producten niet alleen
worden opgesteld en worden geanalyseerd, maar ook dat er advies wordt gegeven. Bij de ene functie gaat het hoofdzakelijk om het opstellen van het jaarplan, tertaal- en maandrapportages en de benchmark van Stadgenoot. Bij de andere functie gaat het hoofdzakelijk om het opstellen van het meerjarenplan en de bedrijfswaarde van Stadgenoot, in directe samenwerking met een collega op de afdeling. Deze laatste twee zaken worden verder verwerkt in de uitvraag van de toezichthouder Autoriteit woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Overige voorkomende werkzaamheden zijn het ondersteunen van de treasurer van Stadgenoot, een bijdrage leveren aan interne projecten (zoals op dit moment de implementatie van de Woningwet), het actualiseren van het financieel beheerssysteem, het controleren en goedkeuren van betalingen van de organisatie.


Wij vragen
Voor de functie van senior controller zijn wij op zoek naar een communicatief vaardige, pro actieve en analytische professional met een brede maatschappelijke interesse en affiniteit met vastgoed. Je
werkt klantgericht, kunt goed samenwerken, maar kan ook zeker zelfstandig je weg binnen de organisatie vinden en beschikt over goede adviesvaardigheden.

Het kunnen opstellen van een v&w en een balans is vanzelfsprekend. Maar ook het kunnen opstellen van kasstroomoverzichten en consolidaties is een must. Ten slotte is het belangrijk dat je kunt (leren) werken met geavanceerde software, die gebruikt wordt bij het opstellen van het meerjarenplan en de bedrijfswaarde.

Je neemt je verantwoordelijkheid in de financiële sturing van Stadgenoot. Je beschikt over eenafgeronde opleiding Bedrijfseconomie of Bedrijfskunde op Universitair niveau en ruime werkervaring (minimaal 5 jaar) in controlling werkzaamheden. Deze functie is zeer geschikt indien je op zoek bent naar een 2e of 3e stap in je carrière.


Ons aanbod
Wij bieden een uitdagende functie voor 36 uur per week binnen een plezierige werkomgeving. Deze functie is ingedeeld conform het Handboek functie-indelingen woondiensten in functieschaal K (€4.200 – € 5.000 per maand).


Geïnteresseerd?
Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Peter Keeman, manager Concern Control, tel. 06 - 52375633. Je schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae kun je uiterlijk tot en met 18 juni 2017 per e-mail richten aan  vacature@stadgenoot.nl onder vermelding van vacature nr. 2575-5. Een assessment kan onderdeel uitmaken van deze werving- en selectieprocedure.


Wij hebben er bewust voor gekozen de werving van deze vacature in eigen beheer te houden.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Deze website maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te stemmen. Zie ook onze privacy verklaring. Akkoord

Suggesties?

Wat vind je van onze website?

Stadgenoot.nl is een digitaal portaal voor iedereen die op zoek is naar informatie over Stadgenoot: woningen, bedrijfsruimtes of parkeerplaatsen, huurderszaken, vacatures en andere organisatieaangelegenheden. We willen een overzichtelijke en informatieve site aanbieden die aan de behoeftes van onze bezoekers tegemoet komt.

We blijven de website continu verbeteren. Dit doen we het liefst met jullie opmerkingen en ideeën. Denk met ons mee en laat weten wat je van onze website vindt en wat er beter zou kunnen.

Wat vind je van onze website?

één antwoord mogelijk