Over Stadgenoot

Voor wie doen we het?

In essentie zijn we er voor mensen die het op eigen houtje niet redden op de Amsterdamse woningmarkt. Hun inkomen is te laag om een woning te kunnen kopen of in de marktsector te huren.

Voor de lage én de middeninkomens
Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning mag een huishouden niet meer dan € 35.000 per jaar verdienen. Met een hoger inkomen is het vaak óók zeer moeilijk een betaalbaar huis te vinden. Ook de middeninkomens hebben een steuntje in de rug nodig om een woning in Amsterdam te vinden. Daarom rekenen we huishoudens met een inkomen tot € 43.000 tot onze doelgroep.

Voor de jonge stedeling
Gemiddeld duurt het acht jaar voor je via WoningNet in aanmerking komt voor een woning. Nieuwkomers kunnen zo lang niet wachten. Voor studenten is er daarom het Campuscontract en sinds juni 2016 bieden we vijfjarige jongerencontracten aan. Het jongerencontract is een middel om doorstroming op de woningmarkt te bevorderen, scheefwonen tegen te gaan en jonge mensen een grotere kans op een woning te bieden.

Voor mensen die speciale zorg nodig hebben
Stadgenoot is er ook voor mensen die een woning met een vorm van zorg of ondersteuning nodig hebben: ouderen, mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, enzovoort. Stadgenoot is een van de grootste verhuurders aan zorginstellingen van Amsterdam.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op: 17-07-2017

Pagina printen Pagina opslaan

Deze website maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te stemmen. Zie ook onze privacy verklaring. Akkoord

Suggesties?

Wat vind je van onze website?

Stadgenoot.nl is een digitaal portaal voor iedereen die op zoek is naar informatie over Stadgenoot: woningen, bedrijfsruimtes of parkeerplaatsen, huurderszaken, vacatures en andere organisatieaangelegenheden. We willen een overzichtelijke en informatieve site aanbieden die aan de behoeftes van onze bezoekers tegemoet komt.

We blijven de website continu verbeteren. Dit doen we het liefst met jullie opmerkingen en ideeën. Denk met ons mee en laat weten wat je van onze website vindt en wat er beter zou kunnen.

Wat vind je van onze website?

één antwoord mogelijk