Over Stadgenoot

Onze woningen

We hebben ongeveer 31.000 huurwoningen, verspreid over heel Amsterdam. Die zijn op dit moment als volgt verdeeld:

  • 95% Sociale huur  (tot € 711)
  • 5%  Vrijesectorhuur  (boven € 711)

Ons streefhuurbeleid ziet er zo uit:

  • 70% onder € 629: met voorrang aan woningzoekenden met recht op huurtoeslag
  • 20% tussen € 629 en € 711: voor woningzoekenden zonder recht op huurtoeslag
  • 10% boven € 711: vrijesectorhuur, met name in het middensegment

Genoemde huren zijn per maand, afgerond en gebaseerd op de huurtoeslaggrenzen en sociale-huurgrenzen per 1 januari 2016. Een sociale huurwoning is een woning met een huur van maximaal € 710,68. Die is toegankelijk voor huishoudens met een jaarinkomen van maximaal € 34.911.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op: 20-07-2017

Pagina printen Pagina opslaan

Deze website maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te stemmen. Zie ook onze privacy verklaring. Akkoord

Suggesties?

Wat vind je van onze website?

Stadgenoot.nl is een digitaal portaal voor iedereen die op zoek is naar informatie over Stadgenoot: woningen, bedrijfsruimtes of parkeerplaatsen, huurderszaken, vacatures en andere organisatieaangelegenheden. We willen een overzichtelijke en informatieve site aanbieden die aan de behoeftes van onze bezoekers tegemoet komt.

We blijven de website continu verbeteren. Dit doen we het liefst met jullie opmerkingen en ideeën. Denk met ons mee en laat weten wat je van onze website vindt en wat er beter zou kunnen.

Wat vind je van onze website?

één antwoord mogelijk