Over Stadgenoot

Onze kernactiviteiten

Verhuur, beheer en onderhoud van woningen
We zijn een goede huisbaas en zorgen ervoor dat onze woningen schoon, heel en veilig zijn. Ook dragen wij bij aan de leefbaarheid van buurten. Wonen is meer dan een dak boven je hoofd.

Verhuur van bedrijfsruimtes
We verhuren bedrijfsruimtes om buurten waar we veel woningen hebben, leefbaar en aantrekkelijk te houden. Verder verhuren we ruimtes aan instellingen die zorg aan huurders leveren. Andere bedrijfsruimtes die we nog hebben worden verkocht.

Verkoop
Stadgenoot verkoopt 250 à 300 woningen per jaar. De opbrengst gebruiken we om bestaande woningen en buurten te verbeteren en nieuwe woningen voor onze doelgroep toe te voegen. Woningverkoop brengt de nodige variatie in een buurt. Het draagt bij aan ‘de ongedeelde stad’, waar verschillende inkomensgroepen in dezelfde omgeving wonen.

Nieuwbouw en vastgoedverbetering
De afgelopen jaren hebben we ontwikkelposities afgestoten en nieuwbouwplannen die niet in onze visie pasten geschrapt. Intussen blijft de vraag naar woningen veel groter dan het aanbod en moet de herstructurering van oude wijken worden afgemaakt. Binnen onze financiële mogelijkheden blijven we ons vastgoed verbeteren en nieuw bouwen.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op: 17-07-2017

Pagina printen Pagina opslaan

Deze website maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te stemmen. Zie ook onze privacy verklaring. Akkoord

Suggesties?

Wat vind je van onze website?

Stadgenoot.nl is een digitaal portaal voor iedereen die op zoek is naar informatie over Stadgenoot: woningen, bedrijfsruimtes of parkeerplaatsen, huurderszaken, vacatures en andere organisatieaangelegenheden. We willen een overzichtelijke en informatieve site aanbieden die aan de behoeftes van onze bezoekers tegemoet komt.

We blijven de website continu verbeteren. Dit doen we het liefst met jullie opmerkingen en ideeën. Denk met ons mee en laat weten wat je van onze website vindt en wat er beter zou kunnen.

Wat vind je van onze website?

één antwoord mogelijk