Over Stadgenoot

Maatschappijraad

Stadgenoot werkt in een dynamische omgeving. Om deze ontwikkelingen in de maatschappij goed te verbinden met het beleid van Stadgenoot is er een Maatschappijraad in het leven geroepen. De Maatschappijraad heeft als ambitie om gezaghebbend en in een vroeg stadium de relevante maatschappelijke bewegingen te verwoorden en te verbinden met de praktijk van Stadgenoot, met als doel bestuur, directie en medewerkers van Stadgenoot te voeden en te inspireren. De Maatschappijraad functioneert hiermee gevraagd en ongevraagd als maatschappelijk klankbord voor Stadgenoot en heeft geen controlerende maar een stimulerende en initiërende taak. Jaarlijks doet de maatschappijraad verslag van haar werkzaamheden. 

Bekijk het Reglement Maatschappijraad.

Bekijk de Samenstelling en het Rooster van aftreden van de Maatschappijraad.

Bekijk het Profiel van de leden van de Maatschappijraad.

Meer informatie?
Ga naar: Governance: bestuur en toezicht
Ga naar: Bestuur
Ga naar: Raad van Commissarissen

Bijeenkomsten: Op 12 maart 2018 organiseerde de Maatschappijraad een bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger met de titel: De huizen zijn op, wat nu? Het publiek werd gevraagd samen met specialisten mee te denken over het probleem van woonruimteverdeling in Amsterdam om zo meer grip te krijgen op de belangrijkste dilemma's. Van deze avond is een kort verslag.  

 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op: 05-06-2018

Pagina printen Pagina opslaan

Deze website maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te stemmen. Zie ook onze privacy verklaring. Akkoord

Suggesties?

Wat vind je van onze website?

Stadgenoot.nl is een digitaal portaal voor iedereen die op zoek is naar informatie over Stadgenoot: woningen, bedrijfsruimtes of parkeerplaatsen, huurderszaken, vacatures en andere organisatieaangelegenheden. We willen een overzichtelijke en informatieve site aanbieden die aan de behoeftes van onze bezoekers tegemoet komt.

We blijven de website continu verbeteren. Dit doen we het liefst met jullie opmerkingen en ideeën. Denk met ons mee en laat weten wat je van onze website vindt en wat er beter zou kunnen.

Wat vind je van onze website?

één antwoord mogelijk