Over Stadgenoot

Bestuur

De stichting wordt bestuurd door de heer Marien de Langen (12 oktober 1955). Hij is verantwoording verschuldigd aan de Raad van Commissarissen.

Marien de Langen bekleedt de volgende nevenfuncties:
- lid dagelijks bestuur Forum voor Stedelijke Vernieuwing;
- voorzitter van de Vernieuwde Stad;
- geassocieerd lid van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur;
- voorzitter stichting ArchiNed;
- bestuurslid stichting behuizing Anne Frank Stichting.

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in het bestuurs- en directiereglement dat door de Raad van Commissarissen is vastgesteld. Hierin zijn o.a. afspraken vastgelegd omtrent het overleg, financierings- en beleggingsovereenkomsten en investeringen.

Meer informatie?
Ga naar: Governance: bestuur en toezicht
Ga naar: Raad van Commissarissen
Ga naar: Maatschappijraad

 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op: 17-07-2017

Pagina printen Pagina opslaan

Deze website maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te stemmen. Zie ook onze privacy verklaring. Akkoord

Suggesties?

Wat vind je van onze website?

Stadgenoot.nl is een digitaal portaal voor iedereen die op zoek is naar informatie over Stadgenoot: woningen, bedrijfsruimtes of parkeerplaatsen, huurderszaken, vacatures en andere organisatieaangelegenheden. We willen een overzichtelijke en informatieve site aanbieden die aan de behoeftes van onze bezoekers tegemoet komt.

We blijven de website continu verbeteren. Dit doen we het liefst met jullie opmerkingen en ideeën. Denk met ons mee en laat weten wat je van onze website vindt en wat er beter zou kunnen.

Wat vind je van onze website?

één antwoord mogelijk