Over Stadgenoot

Maatschappijraad

Stadgenoot vindt dat het belang van de maatschappij gehoord dient te worden. Daarom is er een Maatschappijraad in het leven te roepen. Deze raad bestaat uit verschillende deskundigen uit de maatschappelijke praktijk van de stichting. De leden van de Maatschappijraad adviseren het bestuur over de maatschappelijke opgaven rondom het wonen. Daartoe trekken zij de buurt in,  spreken zij met bewoners en ondernemers, mensen van maatschappelijke organisaties, vertegenwoordigers van de huurders en uiteraard met tal van medewerkers van Stadgenoot. Door deze verbindingen brengt de Maatschappijraad versterking aan in de maatschappelijke bijdrage van Stadgenoot in Amsterdam. Jaarlijks doet de maatschappijraad verslag van haar werkzaamheden in het Jaarverslag van Stadgenoot. 

Bekijk het Reglement Maatschappijraad.

Bekijk de Samenstelling en het Rooster van aftreden van de Maatschappijraad.

Bekijk het Profiel van de leden van de Maatschappijraad.

Meer informatie?
Ga naar: Governance: bestuur en toezicht
Ga naar: Bestuur
Ga naar: Raad van Commissarissen

Deze pagina is voor het laatst aangepast op: 17-07-2017

Deze website maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te stemmen. Zie ook onze privacy verklaring. Akkoord

Suggesties?

Wat vind je van onze website?

Stadgenoot.nl is een digitaal portaal voor iedereen die op zoek is naar informatie over Stadgenoot: woningen, bedrijfsruimtes of parkeerplaatsen, huurderszaken, vacatures en andere organisatieaangelegenheden. We willen een overzichtelijke en informatieve site aanbieden die aan de behoeftes van onze bezoekers tegemoet komt.

We blijven de website continu verbeteren. Dit doen we het liefst met jullie opmerkingen en ideeën. Denk met ons mee en laat weten wat je van onze website vindt en wat er beter zou kunnen.

Wat vind je van onze website?

één antwoord mogelijk