Over Stadgenoot

Ons bedrijf

We zijn een maatschappelijke onderneming. Onze kerntaak is volkshuisvesting. Die taak vervullen we op een bedrijfsmatige, professionele manier. Financiële continuïteit is een randvoorwaarde. Inkomsten en uitgaven moeten in balans zijn. Per complex maken we de afweging tussen financieel en volkshuisvestelijk rendement.

We hebben een organisatie opgebouwd die slank en lenig is. Zo kunnen wij een bijzonder dynamische markt bedienen en opereren binnen een voortdurend veranderende politieke context. We kunnen actief inspelen op veranderende omstandigheden.

Onze bedrijfsstructuur
Stadgenoot bestaat uit vier bedrijfseenheden. Twee bedrijfseenheden zorgen voor de financiële en volkshuisvestelijke sturing van het bedrijf: Financiën & Bedrijfsvoering en Strategie & Portefeuille. Alle klantgerichte processen zijn ondergebracht bij de bedrijfseenheid Klant & Woning. De bedrijfseenheid Vastgoed & Ontwikkeling neemt de vastgoedgerichte projecten voor haar rekening. De leiding van Stadgenoot is in handen van bestuurder Marien de Langen de directeuren van de vier bedrijfseenheden. 

Organogram en sturingsmodel Stadgenoot

Het ontstaan
Stadgenoot is in juli 2008 ontstaan uit een fusie tussen twee Amsterdamse woningcorporaties, de Algemene Woningbouw Vereniging (AWV), opgericht in 1910 en Het Oosten (uit 1911).

Wie werken er bij ons?
Op 31 december 2013 werkten er ongeveer 400 mensen bij Stadgenoot, verdeeld over 360 fte. Het zijn bijvoorbeeld huismeesters, onderhoudsmensen, overlastmedewerkers, makelaars, tekenaars en planners. 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op: 02-10-2017

Pagina printen Pagina opslaan

Deze website maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te stemmen. Zie ook onze privacy verklaring. Akkoord

Suggesties?

Wat vind je van onze website?

Stadgenoot.nl is een digitaal portaal voor iedereen die op zoek is naar informatie over Stadgenoot: woningen, bedrijfsruimtes of parkeerplaatsen, huurderszaken, vacatures en andere organisatieaangelegenheden. We willen een overzichtelijke en informatieve site aanbieden die aan de behoeftes van onze bezoekers tegemoet komt.

We blijven de website continu verbeteren. Dit doen we het liefst met jullie opmerkingen en ideeën. Denk met ons mee en laat weten wat je van onze website vindt en wat er beter zou kunnen.

Wat vind je van onze website?

één antwoord mogelijk