Over Stadgenoot

Inkoopbeleid

Stadgenoot koopt jaarlijks veel diensten en producten in bij leveranciers. De wijze waarop wij dit doen heeft direct invloed op de kwaliteit en betaalbaarheid van onze huurwoningen. Indirect raakt dit de huurderstevredenheid.

Het zo goed mogelijk besteden van de financiële middelen is onze belangrijkste doelstelling.
Op ons inkoopproces zijn geen Europese- of Nationale aanbestedingsregels van toepassing. Natuurlijk streven we wel een transparant en integer inkoopproces na en verlangen wij dit ook van onze leveranciers.

Focus komende jaren

Voor de komende jaren ligt de focus voor inkoop op het ontwikkelen van de leveranciersrelaties. In dit proces ligt de nadruk op een goede samenwerking en beoordeling van de geleverde prestaties. Samen met de leveranciers wordt gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening en het beperken van de totale kosten.

Algemene Inkoopvoorwaarden, integriteit en gedragscode

Wij hanteren Algemene Inkoopvoorwaarden 2015 - 2017. Hierin staan de algemene voorwaarden maar ook integriteitsregels en een gedragscode richting onze huurders. Wij vinden het belangrijk dat leveranciers weten wat wij van hen verwachten in de omgang met onze huurders.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op: 17-07-2017

Pagina printen Pagina opslaan

Deze website maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te stemmen. Zie ook onze privacy verklaring. Akkoord

Suggesties?

Wat vind je van onze website?

Stadgenoot.nl is een digitaal portaal voor iedereen die op zoek is naar informatie over Stadgenoot: woningen, bedrijfsruimtes of parkeerplaatsen, huurderszaken, vacatures en andere organisatieaangelegenheden. We willen een overzichtelijke en informatieve site aanbieden die aan de behoeftes van onze bezoekers tegemoet komt.

We blijven de website continu verbeteren. Dit doen we het liefst met jullie opmerkingen en ideeën. Denk met ons mee en laat weten wat je van onze website vindt en wat er beter zou kunnen.

Wat vind je van onze website?

één antwoord mogelijk