Over Stadgenoot

Huurderskoepel

Huurgenoot
Huurgenoot is de huurderskoepel van Stadgenoot. Huurgenoot behartigt de belangen van de huurders van Stadgenoot. Huurgenoot en Stadgenoot overleggen over alle onderwerpen die voor de huurders van belang kunnen zijn en betrekking hebben op het beheer en beleid ten aanzien van het gehele woningbezit van Stadgenoot. Huurgenoot bespreekt onder andere:

  • Het huurcontract
  • De algemene voorwaarden
  • Het huurbeleid
  • Het servicekostenbeleid
  • Het verkoopbeleid

Over onderwerpen die een complex en/of buurt aangaan, overlegt Stadgenoot (gebiedsbeheer) met de bewonerscommissie of complexvertegenwoordiger in het betreffende complex en/of buurt.

Samenwerkingsovereenkomst
Stadgenoot en Huurgenoot hebben een samenwerkingsovereenkomst. Hierin zijn de rechten en plichten van Stadgenoot en Huurgenoot ten opzichte van elkaar geregeld. De overeenkomst heeft een bijlage waar per onderwerp staat aangegeven welke rechten Huurgenoot en de afzonderlijke bewonerscommissies hebben. Lees meer in de overeenkomst.

Bewonerscafé Huurgenoot
Huurders van Stadgenoot komen twee keer per jaar bij elkaar in het Huurgenoot bewonerscafé. De volgende editie gaat over hoe samenwonen in een gemengd complex fijner en slimmer kan. Want beter een goede buur, dan een verre vriend. Maar in gemengde complexen verloopt het burencontact niet altijd even soepel. Nu er steeds meer woningen worden verkocht, en dus steeds meer huurders in één huizenblok met eigenaren wonen, leidt het maken van afspraken over bijvoorbeeld beheer of bijdragen vaak tot spanningen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle buren letterlijk met elkaar door één deur kunnen? Hoe kunnen huurders en kopers goed met elkaar leven in een gemengd complex? Het Bewonerscafé is op dinsdag 12 september, om 20.00 uur in Pakhuis de Zwijger (Piet Heinkade 179). Meer informatie over het programma: Samen door één deur.

Meer weten?
Wilt u meer weten over Huurgenoot? Kijk op www.huurgenoot.nl of bel: 06-31674563.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op: 01-09-2017

Pagina printen Pagina opslaan

Deze website maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te stemmen. Zie ook onze privacy verklaring. Akkoord

Suggesties?

Wat vind je van onze website?

Stadgenoot.nl is een digitaal portaal voor iedereen die op zoek is naar informatie over Stadgenoot: woningen, bedrijfsruimtes of parkeerplaatsen, huurderszaken, vacatures en andere organisatieaangelegenheden. We willen een overzichtelijke en informatieve site aanbieden die aan de behoeftes van onze bezoekers tegemoet komt.

We blijven de website continu verbeteren. Dit doen we het liefst met jullie opmerkingen en ideeën. Denk met ons mee en laat weten wat je van onze website vindt en wat er beter zou kunnen.

Wat vind je van onze website?

één antwoord mogelijk