Over Stadgenoot

Duurzaamheid

De verbetering van de energieprestatie van de bestaande voorraad is voor Stadgenoot speerpunt binnen het duurzaamheidsbeleid. Hiervoor hebben we meerdere argumenten: het beperken van het gebruik van fossiele brandstoffen, het beheersbaar houden van de woonlasten van onze huurders en het behouden van de marktpositie van onze complexen.

De eisen met betrekking tot het verbeteren van de energieprestatie zijn vastgelegd in de Basiskwaliteit 2020, die we voor 2020 willen realiseren in alle woningen die we langere tijd blijven verhuren. Het doel is om alle F- en G-labels te elimineren en de E-labels te halveren. Gemiddeld komt het energielabel van de portefeuille daarmee uit op C.
In de jaarplandoelen hadden we gedefinieerd dat we in 2014 tenminste 1600 labelstappen zouden realiseren. Dit doel hebben we ruimschoots gehaald. In 2014 heeft Stadgenoot ruim 5000 labelstappen gemaakt, verdeeld over circa 2000 woningen.

Zonnepanelen
In de lente van 2013 startte een project voor het plaatsen van zonnepanelen bij individuele bewoners. In 2014 hebben 38 huurders daar gebruik van gemaakt en zijn er 300 panelen geplaatst. Daarnaast zijn op het Louise Wenthuis 430 zonnepanelen geplaatst voor 171 woningen waarbij de opgewekte energie verdeeld wordt over de woningen.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op: 16-02-2018

Pagina printen Pagina opslaan

Deze website maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te stemmen. Zie ook onze privacy verklaring. Akkoord

Suggesties?

Wat vind je van onze website?

Stadgenoot.nl is een digitaal portaal voor iedereen die op zoek is naar informatie over Stadgenoot: woningen, bedrijfsruimtes of parkeerplaatsen, huurderszaken, vacatures en andere organisatieaangelegenheden. We willen een overzichtelijke en informatieve site aanbieden die aan de behoeftes van onze bezoekers tegemoet komt.

We blijven de website continu verbeteren. Dit doen we het liefst met jullie opmerkingen en ideeën. Denk met ons mee en laat weten wat je van onze website vindt en wat er beter zou kunnen.

Wat vind je van onze website?

één antwoord mogelijk