Over Stadgenoot

Duurzaamheid

Stadgenoot gaat de komende jaren fors investeren in verdere verduurzaming van de woningvoorraad. Wij isoleren huurwoningen en maken ze geschikt voor schone energie. Dat is goed voor het milieu en ook goed voor het wooncomfort en de woonlasten van de bewoners. Het uiteindelijke doel is een CO2-neutrale* woningvoorraad in 2050.

In de Samenwerkingsafspraken met de gemeente en de Huurdersvereniging Amsterdam zijn ook afspraken gemaakt op het gebied van duurzaamheid. Naast het realiseren van labelstappen en meer zonnepanelen gaat het om het actief samenwerken van corporaties en gemeente om bestaande woningen aardgasvrij te maken.

Energielabels en isoleren

De Nederlandse woningcorporaties hebben afgesproken dat hun woningbezit in 2021 gemiddeld label B moet hebben. Daarvoor is nog wel een weg te gaan. Dat geldt zeker voor het corporatiebezit in Amsterdam en dus ook voor Stadgenoot. Wij hebben relatief oude woningen.
We hebben het doorgerekend en 2021 gaan we niet halen. Dat wordt 2023. Om daarop uit te komen moeten we een inhaalslag maken. De komende jaren gaan we extra geld vrijmaken voor het maken van labelstappen (80 miljoen). We verbeteren wooncomplexen en we pakken de kansen die zich voordoen bij planmatig onderhoud. Zo brengen we bijvoorbeeld isolatie aan wanneer we daken vervangen. Het verbeteren van de woningen die deel uit maken van een Vereniging van Eigenaren (VVE) wordt niet in alle gevallen afgerond in de komende 5 jaar. Voor verbeteringrepen in een VVE is namelijk ook instemming nodig van de andere eigenaren.  

Aardgasvrije woningen

In de toekomst moet er volledig gebruik gemaakt worden van duurzame energie om te verwarmen, warm water te maken en te koken. Dat betekent dat er geen gebruik meer kan worden gemaakt van aardgas. Er zal op een andere manier verwarmd wordt dan met gasketels en bewoners moeten elektrisch gaan koken. Daarbij is het uitgangspunt dat bij deze verandering de totale woonlasten van bewoners niet omhoog gaan.

Drie pilots aardgasvrij
De corporaties, de gemeente en andere partijen (zoals Liander)  werken actief samen om bestaande woningen aardgasvrij te maken. Op dit moment is Stadgenoot bezig met enkele proefprojecten. In 2018 krijgt de transformatie van het SPDC-gebouw gestalte met een all-electric oplossing voor warmte. All electric is een verzamelnaam voor technieken waarbij warmte wordt geproduceerd met behulp van elektriciteit. De elektriciteit wordt waar mogelijk op of rond het gebouw opgewekt, bijvoorbeeld met zonnepanelen op het dak. Ook zijn vorig jaar onderzoeken gestart – in samenwerking met andere stakeholders in de buurt – voor duurzame warmte in onder andere De Banne en Loenermark.

Warmtenet
We zijn ook bezig met het maken van een plan om woongebouwen op een warmtenet aan te kunnen sluiten. Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond, waardoor warm water stroomt.
Op veel plekken in Nederland is warmte beschikbaar. Bij veel industriële processen, zoals in elektriciteitscentrales of afvalverwerkingsbedrijven, komt bijvoorbeeld restwarmte vrij. Die warmte kan worden gebruikt voor verwarming en warm water in huizen. In plaats van met een eigen cv-ketel wordt de woning dan verwarmd met warmte die ergens anders vandaan komt. Een warmtenet kan gebruikt worden om met die warmte hele straten en wijken aardgasvrij te maken. Warmtenetten kunnen op veel plekken dus een goede oplossing zijn om meerdere woningen van het gas af te halen.

Zonnepanelen

We gaan ook door met het aanleggen van zonnepanelen. We zijn bezig met het uitwerken van een plan van aanpak voor een grootschalige aanleg van zonnepanelen. . We streven ernaar en verwachten dat dit eind dit jaar leidt tot een aanbod aan onze huurders.

Steeds vaker worden we ook benaderd door bewonerscommissies, VvE-besturen of individuele huurders die graag zonnepanelen willen aanleggen. Hierbij stellen wij vanzelfsprekend voorwaarden en moeten we goedkeuring verlenen. In 2018   worden deze voorwaarden en het toetsingsproces hieromheen vernieuwd  en eenvoudiger gemaakt. Bent u geïnteresseerd in zonnepanelen? Mail uw contactgegevens door naar zonnepanelen@stadgenoot.nl. Zodra de plannen bekend zijn nemen wij contact met u op.

Voorbeelden aanleg zonnepanelen

  • Februari 2018: bewoners akkoord, 1.542 zonnepanelen op De Drecht Al enkele jaren wil een actieve groep bewoners van woongebouw De Drecht in Zuidoost zonnepanelen. Hiervoor kon een SDE-subsidie aangevraagd worden (Stimulering Duurzame Energieproductie). Met hulp van de gemeente werd een plan gemaakt en ingediend bij het Rijk. De subsidie werd toegekend en het plan is verder uitgewerkt. Er kunnen 1.542 panelen op het dak die zonnestroom opleveren voor het collectieve elektraverbruik van het gebouw en een deel van het individueel verbruik. Het levert de bewoners een gegarandeerde woonlastenbesparing op. Voor het kunnen doorvoeren van het plan moet 70% van de huishoudens voor de aanleg instemmen. De 70% is gehaald en de zonnepanelen worden dit jaar nog aangelegd.
  • Januari 2015: zonnepanelendak Louise Wenthuis
    Op het Louise Wenthuis zijn 432 zonnepanelen geplaatst voor 171 woningen. De opgewekte energie wordt verdeeld over de woningen en de centrale voorzieningen van het complex.

* De term CO2-neutraal is de situatie waarbij de CO2-uitstoot (al dan niet na compensatie) ten hoogste nul is. Het energiegebruik van de woningen heeft dan geen negatieve impact meer op het klimaat.
Deze pagina is voor het laatst aangepast op: 02-03-2018

Pagina printen Pagina opslaan

Deze website maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te stemmen. Zie ook onze privacy verklaring. Akkoord

Suggesties?

Wat vind je van onze website?

Stadgenoot.nl is een digitaal portaal voor iedereen die op zoek is naar informatie over Stadgenoot: woningen, bedrijfsruimtes of parkeerplaatsen, huurderszaken, vacatures en andere organisatieaangelegenheden. We willen een overzichtelijke en informatieve site aanbieden die aan de behoeftes van onze bezoekers tegemoet komt.

We blijven de website continu verbeteren. Dit doen we het liefst met jullie opmerkingen en ideeën. Denk met ons mee en laat weten wat je van onze website vindt en wat er beter zou kunnen.

Wat vind je van onze website?

één antwoord mogelijk