Maatschappijraad

Stadgenoot staat midden in de maatschappij. In onze omgeving gebeurt altijd wel iets. Om al die ontwikkelingen in de maatschappij goed te verbinden met ons beleid, is er een Maatschappijraad. 

De Maatschappijraad helpt Stadgenoot vroeg in te spelen op wat er in de maatschappij gebeurt. Ze wil het bestuur, de directie en de medewerkers van Stadgenoot inspireren en nieuwe ideeën op gang  brengen. De Maatschappijraad geeft gevraagd en ongevraagd advies, is een onafhankelijk maatschappelijk klankbord en wordt als zodanig niet gecontroleerd.

De Maatschappijraad bestaat nu uit 7 leden:

 • Natasja van den Berg, voorzitter
 • Alex Peters
 • Rahma el Mouden
 • Stan Majoor

 • Femke Pluymert

 • Bahram Sadeghi

 • Ama Koranteng-Kumi

Leer meer over de leden van de Maatschappijraad.

Documenten

De Maatschappijraad maakt ieder jaar een verslag van wat ze heeft gedaan. 

 • Verslag Maatschappijraad over 2023
 • Verslag Maatschappijraad over 2022
 • Verslag Maatschappijraad over 2021
 • Verslag Maatschappijraad over 2020
 • Verslag Maatschappijraad over 2019
 • Verslag Maatschappijraad over 2018

In het Reglement Maatschappijraad staan de doelstelling, werkwijze en taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 
Lees meer over de samenstelling en het rooster van aftreden van de Maatschappijraad.