Kopen header

Vereniging van Eigenaren

Koop je een woning in een gebouw met meerdere woningen, dan ben je automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Waarom? Omdat de wet wil dat de kosten en het nemen van beslissingen over het pand democratisch gebeuren. Iedere eigenaar betaalt maandelijks een servicebijdrage waarmee de vereniging spaart voor groot onderhoud, zoals schilderwerkzaamheden en dakreparaties.

Een woning in Amsterdam is meestal onderdeel van een appartementencomplex. Het is een flat of een woning met onder- of bovenburen. Een Vereniging van Eigenaren (VvE) regelt dan het onderhoud aan de gemeenschappelijke onderdelen van het gebouw. De leden van de VvE kiezen uit hun midden een bestuur. Jaarlijks is er een Algemene Ledenvergadering (ALV). Daar wordt besloten over kosten en eventuele extra investeringen. Meestal wordt er geld gespaard voor grotere uitgaven in de toekomst, zoals bijvoorbeeld een nieuw dak. Er is een Meerjaren-Onderhoudsbegroting (MJOB) waarin de verwachte onderhoudsuitgaven voor de komende jaren staan. Vaak huurt de VvE een externe partij in die de administratieve zaken regelt. Als er een VvE is, bent u als eigenaar verplicht daar lid van te zijn en een vastgestelde periodieke bijdrage te betalen.

Een verhuurder in de VvE

Sommige complexen in Amsterdam bestaan uit een mix van huur- en koopwoningen. De huurders worden in de VvE worden vertegenwoordigd door hun verhuurder. Dat kan een woningcorporatie zijn, zoals Stadgenoot. Afhankelijk van het aantal woningen dat de verhuurder bezit, heeft ze een minderheid of meerderheid van stemmen in de ALV.

Woningcorporatie Stadgenoot in een VvE

Stadgenoot heeft meer dan dertigduizend woningen in bezit. De woningcorporatie zit in vele tientallen VvE's. De inzet van Stadgenoot is heel zakelijk, maar soms net iets anders dan van andere eigenaren. Stadgenoot kijkt altijd naar de technische noodzaak om bepaalde onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Als de MJOB zegt dat volgend jaar het dak vervangen moet worden, maar bij nadere inspectie blijkt dat dit nog niet nodig is, zal Stadgenoot dit onderhoud investeringen willen uitstellen. Stadgenoot wil dat een gebouw goed onderhouden wordt, maar gaat zo efficiënt mogelijk met haar geld om.

Uw eigen woning

Binnen de muren van uw appartement bent u in grote lijnen vrij om te doen en te laten wat u wilt. U beslist zelf wat u wel of niet opknapt of verandert. Er zijn uitzonderingen, zoals dragende binnenmuren die onderdeel zijn van de constructie van het gebouw. Wat wel en niet is toegestaan, wordt beschreven in de splitsingsakte dan wel een huishoudelijk reglement. Soms is het bijvoorbeeld niet toegestaan een houten of laminaten vloer aan te leggen, omdat dat geluidsoverlast kan geven. Bij twijfel is het altijd verstandig het bestuur van de VvE te raadplegen. Wie een appartement heeft gekocht en bij nader inzien ontevreden is, moet zich richten tot de verkopend makelaar en niet tot de VvE.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op: 22-12-2016

Pagina printen Pagina opslaan

Deze website maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te stemmen. Zie ook onze privacy verklaring. Akkoord

Suggesties?

Wat vind je van onze website?

Stadgenoot.nl is een digitaal portaal voor iedereen die op zoek is naar informatie over Stadgenoot: woningen, bedrijfsruimtes of parkeerplaatsen, huurderszaken, vacatures en andere organisatieaangelegenheden. We willen een overzichtelijke en informatieve site aanbieden die aan de behoeftes van onze bezoekers tegemoet komt.

We blijven de website continu verbeteren. Dit doen we het liefst met jullie opmerkingen en ideeën. Denk met ons mee en laat weten wat je van onze website vindt en wat er beter zou kunnen.

Wat vind je van onze website?

één antwoord mogelijk