Kopen header

Verkoopvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het kopen van je huurwoning, gelden de volgende voorwaarden:

  • Als een huurderskorting van toepassing is geldt een anti speculatiebeding van 3 jaar. Wordt de woning binnen 3 jaar verkocht dan is koper verplicht de verkregen korting aan verkoper terug te betalen.
  • De aanbieding geldt uitsluitend voor de huurder van de woning en niet voor eventuele inwonende. Zij kunnen geen rechten ontlenen aan deze aanbieding.
  • De huurder moet desgevraagd bewijzen dat hij de woning als hoofdverblijf gebruikt en niet geheel of gedeeltelijk heeft onderverhuurd of anderszins aan derden in gebruik heeft gegeven.
  • De aanbieding geldt niet indien sprake is van huurachterstand en/of indien tegen de huurder ernstige overlastklachten zijn geuit, die naar het oordeel van Stadgenoot gegrond zijn. Bovendien wijzen wij je erop dat alleen wanneer je aan alle financiële verplichtingen, voortkomend vanuit de huurovereenkomst, heeft voldaan, wij overgaan tot verkoop.
  • De ondertekening van de koopovereenkomst en de overdracht vindt uitsluitend plaats bij de door Stadgenoot aangewezen projectnotaris Klein Binnenkade of Spier & Hazenberg.
  • Na de datum van levering van de woning en zolang hij eigenaar is, dient de koper de woning zelf te bewonen. In de koopovereenkomst staat dit vermeld onder de bijzondere bepalingen ‘zelfbewoning’.

 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op: 13-06-2017

Pagina printen Pagina opslaan

Deze website maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te stemmen. Zie ook onze privacy verklaring. Akkoord

Suggesties?

Wat vind je van onze website?

Stadgenoot.nl is een digitaal portaal voor iedereen die op zoek is naar informatie over Stadgenoot: woningen, bedrijfsruimtes of parkeerplaatsen, huurderszaken, vacatures en andere organisatieaangelegenheden. We willen een overzichtelijke en informatieve site aanbieden die aan de behoeftes van onze bezoekers tegemoet komt.

We blijven de website continu verbeteren. Dit doen we het liefst met jullie opmerkingen en ideeën. Denk met ons mee en laat weten wat je van onze website vindt en wat er beter zou kunnen.

Wat vind je van onze website?

één antwoord mogelijk