Buurten en Wijken

Harde vloerbedekking leggen

Het leggen van harde vloerbedekking (laminaat, parket, zeil, plavuizen, planken) mag niet zomaar. U moet zich houden aan enkele strenge eisen. Zo willen we geluidsoverlast en schade aan de ondergrond voorkomen. Vloeren die vanwege het gewicht de constructie van uw woning kunnen aantasten, zoals natuursteen, grind, beton of gietvloeren zijn nooit toegestaan.

Wel of geen toestemming vragen?

 • Bent u een nieuwe huurder (u bent na 1 mei 2015 verhuisd)?
  Dan hoeft u geen toestemming te vragen voor het leggen van een harde vloer, mits het de constructie van de woning niet aantast. Bij uw huurcontract hebt u een aparte verklaring ondertekend die precies omschrijft aan welke voorwaarden de (onder)vloer moet voldoen. met het ondertekenen van deze verklaring bent u akkoord gegaan met onze eisen. Lees, voordat u begint, de Verklaring Harde Vloeren nog eens goed door.
 • Bent u reeds huurder (u woonde voor 1 mei 2015 al in de woning)?
  Dan moet u wel toestemming vragen voor het leggen van een harde vloer. Dat doet u schriftelijk, met een brief. Pas nadat u schriftelijke toestemming hebt ontvangen, mag u met het leggen van de vloer beginnen.

Geef in uw brief antwoord op de volgende vragen

 • Wat voor harde vloerbedekking wilt u aanbrengen?
 • Waar in de woning komt de vloer?
 • Welke materialen gaat u gebruiken?
 • Wie gaat de werkzaamheden uitvoeren?
 • Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd?
 • U sluit uw aanvraag af met de volgende verklaring:
  'Ik verklaar mij te zullen houden aan de kwaliteitseisen van Stadgenoot. Indien Stadgenoot als voorwaarde stelt dat ik de vloer bij beëindiging van de huurovereenkomst verwijder, zal ik me daaraan houden.'
 • U ondertekent uw aanvraag met uw handtekening.

Als Stadgenoot akkoord gaat, ontvangt u schriftelijk toestemming met daarbij de exacte eisen waaraan de nieuwe vloer moet voldoen.

Definitie harde vloer: alle vloeren zijn een harde vloer, behalve tapijt of tapijttegels.

Algemene eisen voor de aanleg van een harde vloer

Voordat u met het leggen van een harde vloer begint, weet u precies aan welke eisen de vloer moet voldoen. Dat staat in de Verklaring Harde Vloeren die u hebt ondertekend (voor nieuwe huurders) of in het overzicht van eisen dat u bij de schriftelijke toestemming hebt ontvangen (voor oude huurders).

Er gelden altijd de volgende, algemene eisen:

 • Breng eerst een ondervloer aan die geluid tegenhoudt.
 • Leg de vloer ten minste 1 centimeter los van de muren.
 • Laat de vloer zweven. Hij mag niet vast worden geschroefd, gespijkerd of gelijmd.
 • Plavuizen en tegelvloeren zijn alleen toegestaan in badkamer, toilet en woningen zonder benedenburen.
 • Deuren mogen niet worden ingekort.
 • Stadgenoot moet noodzakelijk onderhoud aan uw woning kunnen uitvoeren. U bent verplicht te zorgen voor de toegankelijkheid van bijvoorbeeld kruipruimtes. Als Stadgenoot voor onderhoud de vloer moet openmaken, zijn de kosten voor verwijdering, terugplaatsing en eventueel schadeherstel voor uw rekening.
 • Bewaar aankoopnota's en productinformatie van de gebruikte materialen, zodat Stadgenoot kan controleren of de vloer aan de gestelde eisen voldoet.

Meer om rekening mee te houden

 • Ook wanneer een geluiddempende ondervloer is aangebracht, kunnen buren geluidsoverlast ervaren. Vooral oudere woningen (gebouwd voor 1960) zijn gehorig.
 • Als u gaat verhuizen moet u de vloer verwijderen, tenzij de volgende huurder bereid is de vloer over te nemen onder dezelfde voorwaarden als voor u gelden.
 • De vloer moet goed onderhouden worden en bij verhuizing, als de nieuwe huurder de vloer wil overnemen, schoon en in goede staat worden opgeleverd.
 • Sommige woningen worden verwarmd door vloerverwarming of door een systeem met Warmte- en Koudeopslag (WKO). Niet alle soorten ondervloeren en vloer(bedekking) zijn dan geschikt. Laat u goed adviseren door uw vloerleverancier.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op: 27-11-2017

Pagina printen Pagina opslaan

Deze website maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te stemmen. Zie ook onze privacy verklaring. Akkoord

Suggesties?

Wat vind je van onze website?

Stadgenoot.nl is een digitaal portaal voor iedereen die op zoek is naar informatie over Stadgenoot: woningen, bedrijfsruimtes of parkeerplaatsen, huurderszaken, vacatures en andere organisatieaangelegenheden. We willen een overzichtelijke en informatieve site aanbieden die aan de behoeftes van onze bezoekers tegemoet komt.

We blijven de website continu verbeteren. Dit doen we het liefst met jullie opmerkingen en ideeën. Denk met ons mee en laat weten wat je van onze website vindt en wat er beter zou kunnen.

Wat vind je van onze website?

één antwoord mogelijk