Buurten en Wijken

Woningruil

Met woningruil is het mogelijk om een andere woning te vinden. Dat kan bijvoorbeeld via de app HuisjeHuisje en via de website Woningruil.nl. Degene met wie u ruilt hoeft geen huurder bij Stadgenoot te zijn.

Twee varianten

Woningruil kan bij zowel een woning in de sociale huur als in de vrijesectorhuur. Er zijn twee varianten.

Variant 1: Woningruil nieuw contract
De bestaande huurovereenkomst wordt beëindigd en met de nieuwe huurder wordt een nieuwe huurovereenkomst afgesloten met een nieuwe huurprijs.

Variant 2: Woningruil indeplaatsstelling
De bestaande huurovereenkomst en de woning worden in huidige staat overgenomen door de nieuwe huurder. De woning én de huurprijs blijven gelijk. Er wordt geen onderhoud aan de woning uitgevoerd.

Wat zijn de verschillen

  Variant 1:
Woningruil nieuw contract   
Variant 2:
Woningruil indeplaatsstelling 
Afspraak vooropname  Ja Ja 
Onderhoud/herstel/vervanging door Stadgenoot Ja
verhuisonderhoud
Nee
Uitvoeren klein onderhoud door de huurder * Ja
verhuisonderhoud
Nee
overname nieuwe huurder
Betalen nieuwe huurprijs Ja Nee
overname huurprijs
Betalen nieuwe waarborgsom Ja Nee
overname waarborgsom 
Afsluiten nieuwe huurovereenkomst Ja Nee
overname huurovereenkomst
Melden reparaties 1e maand na aanvang huur Ja Nee


* Let op: Klein onderhoud doet u als huurder zelf. Bij indeplaatsstelling maken de oude en nieuwe huurder afspraken over het onderhoud tijdens de vooropname. Deze afspraken worden vastgelegd in de beschrijving gehuurde.

Vuistregels woningruil

 • U kunt woningruil aanvragen wanneer u een jaar uw woning huurt.
 • U hebt geen betaalachterstand.
 • U ruilt met iemand die zelfstandig woont (dus niet 'inwoont').
 • Het huishouden en inkomen van uw ruilpartner past bij de woning.
 • Uw ruilpartner voldoet aan de inkomenseisen die bij de woning horen.
 • Uw ruilpartner beschikt over een huisvestingsvergunning.
 • U betaalt eenmalig € 42 aan administratiekosten.
 • De eigenaar van de woning van uw ruilpartner en/of de gemeente moeten akkoord gaan met de woningruil. De voorwaarden vindt u op de website van de Gemeente Amsterdam.

Wanneer is woningruil niet toegestaan?

 • Bij een wisselwoning.
 • Bij een woning die gepland staat voor sloop of renovatie.
 • Bij een woning met een tijdelijk huurcontract.
 • Bij een huurperiode van minder dan een jaar.

Uitzonderingen

In sommige gevallen voegen we een extra voorwaarde toe aan een woningruil. Bijvoorbeeld als het gaat om een aangepaste woning, of als de woning bij verandering van bewoner bestemd is voor een speciale doelgroep, zoals senioren.

Als u een ‘match’ hebt, vraagt u toestemming aan Stadgenoot via dit aanvraagformulier. Wij nemen uw aanvraag pas in behandeling als deze volledig, met bijlagen is ingediend. Het verwerken van de aanvraag neemt ongeveer twee weken in beslag. Wanneer beide verhuurders akkoord zijn, kan de ruil plaatsvinden en zetten we het traject in gang om de woningruil definitief te maken. De hele ruilprocedure duurt ongeveer drie maanden.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op: 16-05-2018

Pagina printen Pagina opslaan

Deze website maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te stemmen. Zie ook onze privacy verklaring. Akkoord

Suggesties?

Wat vind je van onze website?

Stadgenoot.nl is een digitaal portaal voor iedereen die op zoek is naar informatie over Stadgenoot: woningen, bedrijfsruimtes of parkeerplaatsen, huurderszaken, vacatures en andere organisatieaangelegenheden. We willen een overzichtelijke en informatieve site aanbieden die aan de behoeftes van onze bezoekers tegemoet komt.

We blijven de website continu verbeteren. Dit doen we het liefst met jullie opmerkingen en ideeën. Denk met ons mee en laat weten wat je van onze website vindt en wat er beter zou kunnen.

Wat vind je van onze website?

één antwoord mogelijk