Buurten en Wijken

Tijdelijk iemand anders in uw woning

Gaat u op reis of tijdelijk ergens anders werken? Of trekt u bij uw partner in en wilt u de huur niet meteen opzeggen? Dan kunt u iemand anders op uw woning laten passen. Dat noemen we huisbewaring. Dit kan voor minimaal drie maanden en maximaal 1 jaar.

Na dit jaar is verlenging met nog 1 jaar mogelijk. Alleen bij (proef) samenwonen is verlenging niet mogelijk. Na de afgesproken periode vertrekt de huisbewaarder uit uw woning. U keert dan terug of zegt de huur op.

Huisbewaring en studenten

Voor studentenwoningen gelden aanvullende voorwaarden. De student die de huisbewaring aanvraagt moet tijdens de hele periode van huisbewaring zelf nog studeren. De huisbewaarder moet zelf ook voltijdstudent zijn. De maximale periode is 1 jaar, verlenging is niet mogelijk. 

Voor huisbewaring hebt u altijd vooraf toestemming nodig van Stadgenoot. Als Stadgenoot akkoord gaat, ontvangt u daarvan schriftelijk bevestiging. vervolgens geeft u uw adreswijziging door aan de gemeente en kan de huisbewaarder zich inschrijven op uw adres.

Huurt u in de vrije sector?
Huurders in de vrije sector kunnen alleen huisbewaring aanvragen in verband met langdurig verblijf in het buitenland. Vuistregel: de verblijfsperiode is minimaal 3 maanden en maximaal 1 jaar.

Aanvragen

Download het Aanvraagformulier Huisbewaring, print het uit, vul het in en stuur het formulier ondertekend aan ons retour.

Let op: na het indienen van uw aanvraag, vragen wij u zonodig aanvullende gegevens in te leveren. Wij adviseren u om de aanvraag 4 weken van te voren in te dienen.

Deze website maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te stemmen. Zie ook onze privacy verklaring. Akkoord

Suggesties?

Wat vind je van onze website?

Stadgenoot.nl is een digitaal portaal voor iedereen die op zoek is naar informatie over Stadgenoot: woningen, bedrijfsruimtes of parkeerplaatsen, huurderszaken, vacatures en andere organisatieaangelegenheden. We willen een overzichtelijke en informatieve site aanbieden die aan de behoeftes van onze bezoekers tegemoet komt.

We blijven de website continu verbeteren. Dit doen we het liefst met jullie opmerkingen en ideeën. Denk met ons mee en laat weten wat je van onze website vindt en wat er beter zou kunnen.

Wat vind je van onze website?

één antwoord mogelijk