Buurten en Wijken

Partner als medehuurder

Verandert uw woonsituatie, dan heeft dat invloed op uw huurcontract. Bijvoorbeeld als u trouwt of geregistreerd partner wordt. Gaat samenwonen, of juist uit elkaar gaat. Stadgenoot heeft bij iedere nieuwe situatie gegevens van u nodig.

Partner als medehuurder
Bij trouwen of geregistreerd partnerschap wordt uw partner automatisch medehuurder als hij of zij bij u gaat wonen. Stuur ons wel even een kopie van de trouwakte of de partnerregistratie. Dan kunnen wij uw partner als medehuurder opnemen in onze administratie.

Samenwonen
Ook zonder trouwen of geregistreerd partnerschap kunt u uw partner officieel medehuurder maken. U moet dan aantonen dat u samen al twee jaar lang één huishouden vormt. Dat doet u via een 'verzoek tot medehuurderschap'. Stuur ons de volgende informatie:

 • Naam en geboortedatum medehuurder.
 • Relatie hoofdhuurder-medehuurder.
 • Kopie van een recent 'historisch' adresuittreksel van uzelf en uw samenwoonpartner. Dit zijn uittreksels uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) met een overzicht van alle adressen waar u en uw partner hebben gewoond. Voor Amsterdam: zie www.amsterdam.nl/burgerzaken/aktes-uittreksels.
 • Kopie van een geldig legitimatiebewijs van u allebei.
 • Bewijs dat u een gemeenschappelijk huishouden hebt.

U ondertekent het verzoek beiden. Als wij akkoord gaan, laten wij dat per brief weten. Die brief is een officiële aanvulling op uw huurcontract. Bewaar hem dus goed.
NB: Medehuurschap bij familieleden is niet toegestaan.

U woont niet meer samen
Dan hebben wij nodig:

 • Kopie geldig legitimatiebewijs van degene die in het huis blijft (Nederlands paspoort, ID-kaart of verblijfsvergunning - kopie van beide zijden)
 • Recent 'historisch' adresuittreksel van degene die in het huis blijft

U bent gescheiden of hebt het geregistreerd partnerschap beëindigd
Stuur ons dan een:

 • Kopie van de definitieve uitspraak van de rechter waarin staat vermeld wie de woning 'krijgt'
 • Kopie van inschrijving van dit vonnis in de registers van de Burgerlijke stand
 • Kopie geldig legitimatiebewijs (Nederlands paspoort, ID-kaart of verblijfsvergunning - kopie van beide zijden) van degene die in het huis blijft

Overlijden
Een vervelende periode. Overlijdt uw partner, dan krijgen wij graag binnen 3 maanden na het overlijden een:

 • Kopie overlijdensakte
 • Kopie geldig legitimatiebewijs (Nederlands paspoort, ID-kaart of verblijfsvergunning - kopie van beide zijden) van uzelf
 • Het giro- of bankrekeningnummer als dat wijzigt

Waar stuur ik de gegevens naartoe?
Stadgenoot
Klantenservice
Postbus 700
1000 AS Amsterdam

U krijgt een bevestigingsbrief als Stadgenoot het eens is met de verandering van uw woonsituatie. Dit is een aanvulling op uw wooncontract. Soms betaalt u hiervoor administratiekosten.

Deze website maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te stemmen. Zie ook onze privacy verklaring. Akkoord

Suggesties?

Wat vind je van onze website?

Stadgenoot.nl is een digitaal portaal voor iedereen die op zoek is naar informatie over Stadgenoot: woningen, bedrijfsruimtes of parkeerplaatsen, huurderszaken, vacatures en andere organisatieaangelegenheden. We willen een overzichtelijke en informatieve site aanbieden die aan de behoeftes van onze bezoekers tegemoet komt.

We blijven de website continu verbeteren. Dit doen we het liefst met jullie opmerkingen en ideeën. Denk met ons mee en laat weten wat je van onze website vindt en wat er beter zou kunnen.

Wat vind je van onze website?

één antwoord mogelijk