Buurten en Wijken

Campuscontrole

Iedereen die een studentenwoning van Stadgenoot huurt met een campuscontract krijgt te maken met een campuscontrole. Met de campuscontrole controleren we of je nog steeds een studie aan een MBO, HBO of universitaire instelling volgt.

Stadgenoot controleert op twee manieren:

 1. Studenten die bij Stadgenoot hebben aangegeven te studeren aan de Vrije Universiteit, Universiteit van Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam controleren we door uitwisseling van gegevens met deze onderwijsinstellingen.
 2. Studenten die studeren aan andere onderwijsinstellingen of niet bekend zijn bij de onderwijsinstellingen waar we gegevens mee uitwisselen, vragen we om een recent bewijs van inschrijving aan te leveren. We sturen hiervoor jaarlijks een brief.

Als je niet kunt aantonen dat je nog studeert, mag Stadgenoot volgens de wet de huurovereenkomst opzeggen.

Hieronder staan de meest gestelde vragen. Voor overige vragen kun je mailen naar campuscontrole@stadgenoot.nl.

Controle

 • Wat wordt verstaan onder ‘recent bewijs van inschrijving’?
  • een bewijs van inschrijving van de onderwijsinstelling voor het lopende studiejaar;
  • een kopie van collegekaart van de onderwijsinstelling mèt vermelding van geldigheid in het lopende studiejaar;
  • een verklaring van de onderwijsinstelling dat de student is ingeschreven voor het lopende studiejaar.
 • Is een uitdraai van Studielink voldoende om aan te tonen dat ik studeer?

  Nee, een uitdraai van Studielink is niet voldoende. Ingeschreven staan bij Studielink is geen bewijs dat je ook werkelijk studeert.

 • Ik heb (nog) geen bewijs van inschrijving ontvangen. Wat nu?

  Neem contact op met de studentenadministratie van je onderwijsinstelling en vraag om een verklaring dat je er bent ingeschreven. Met deze verklaring kun je aantonen dat je studeert. Let op dat het huidige studiejaar erop vermeld staat!

 • Hoe kan ik het bewijs van inschrijving inleveren?

  Je kunt het bewijs van inschrijving inleveren door:

  • digitaal versturen naar: campuscontrole@stadgenoot.nl;
  • per post versturen naar:
   Stadgenoot, t.a.v. team Klantbeheer, Postbus 700, 1000 AS Amsterdam
  • langsbrengen op ons kantoor: Sarphatistraat 370 te Amsterdam.

  Vermeld bij de correspondentie duidelijk jouw woonadres.

 • Ik heb het bewijs ingeleverd. Krijg ik nog wat te horen?

  Alle gegevens worden gecontroleerd door de afdeling Verhuur. Als er onduidelijkheden zijn, wordt er contact met je opgenomen. Zodra jouw gegevens akkoord zijn bevonden krijg je een brief waarin dit staat vermeld. Je ontvangt deze brief binnen zes weken nadat de brief met het verzoek om het bewijs aan te leveren is verstuurd.

Situatie

 • Ik wacht op een co-schappenplaats. Wat nu?

  Als je wacht op een co-schappenplaats dan mag je blijven wonen in jouw studentenwoning. Neem in dat geval contact met ons op per mail; campuscontrole@stadgenoot.nl en stuur het bewijs toe waarmee je aantoont dat je wacht op deze plaats.

 • Moet ik mijn studentenwoning opzeggen als ik tijdelijk stop met studeren?

  Bijvoorbeeld omdat ik van studie ga veranderen, omdat ik een tijdje ga reizen of vanwege gezondheidsredenen.

  Dit wordt individueel bekeken. Neem in dat geval zo spoedig mogelijk contact met ons op per mail; campuscontrole@stadgenoot.nl.

 • Mag ik in mijn studentenwoning blijven wonen als ik na mijn studie ga promoveren?

  Ja dit mag. Als je bij Stadgenoot een studentenwoning wil huren moet je voltijdstudent zijn. Maar woon je eenmaal in de woning en ga je promoveren, dan kun je er blijven wonen. Wel moet je bij de campuscontrole een bewijs inleveren dat je verbonden bent aan een universiteit.

 • Mag ik in mijn studentenwoning blijven wonen als ik een deeltijd studie ga volgen?

  Ja, dat mag. Het moet wel een studie aan een MBO, HBO of universitaire instelling zijn.

 • Ik ga een jaar naar het buitenland voor een stage. Moet ik mijn huur nu opzeggen?

  Nee, zolang je ingeschreven staat als student hoeft dat niet. Als je iemand anders op je woning wilt laten wonen kun je huisbewaring aanvragen. Bekijk daarvoor wel de voorwaarden en regels.

  Voor studenten gelden daarnaast de volgende aanvullende voorwaarden:

  • de student die de huisbewaring aanvraagt, moet zelf tijdens de hele periode van huisbewaring nog studeren;
  • de huisbewaarder moet een voltijdstudent zijn;
  • minimaal 3 maanden en maximaal 12 maanden huisbewaring. Geen verlenging mogelijk!
  • de student die de huisbewaring aanvraagt moet een goed huurder zijn. Geen huurachterstand en geen overlast.

  Wanneer je je laat uitschrijven als student moet je je huur opzeggen.

 • Hoe lang mag ik in mijn studentenwoning blijven wonen?

  Je mag nog maximaal zes maanden na jouw afstuderen of het staken van de studie nog in jouw studentenwoning blijven wonen. De datum dat je bent uitgeschreven bij de onderwijsinstelling is de startdatum voor je uitlooptijd. Je kunt wellicht nog voor een beëindigingsovereenkomst in aanmerking komen. Hiervoor moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze staan in het vraag en antwoord onder Overig.

 • Kan ik in mijn studentenwoning blijven als ik buiten Amsterdam ga studeren?

  Ja, dat kan. Als je bij Stadgenoot een studentenwoning wil huren moet je in Amsterdam studeren. Maar woon je eenmaal in de woning en ga je buiten Amsterdam verder studeren, dan kun je er blijven wonen. Voorwaarde blijft wel dat je een studie volgt aan een MBO, HBO of universitaire instelling. Dit controleren we jaarlijks.

 • Ik studeer niet meer. Wat gebeurt er nu?

  Als je niet meer studeert, moet je je huur opzeggen en binnen zes maanden je woning verlaten. Blijkt bij de campuscontrole dat je niet meer studeert, dan zeggen wij de huurovereenkomst op. Je moet hier binnen zes weken mee instemmen. Wanneer je niet instemt met de opzegging zullen wij een gerechtelijke huurbeëindigingsprocedure in gang zetten. Wellicht kun je in aanmerking komen voor een beëindigingsovereenkomst. Hiervoor moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Overig

 • Kan ik in aanmerking komen voor een beëindigingsovereenkomst?

  In een aantal complexen biedt Stadgenoot de mogelijkheid om nog tot maximaal twee jaar na afstuderen in jouw studentenwoning te blijven wonen. Je komt in aanmerking voor zo'n beëindigingsovereenkomst als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • aantoonbaar afgestudeerd als student;
  • maximaal jaarinkomen (verzamelinkomen) van € 35.739 (prijspeil 2016);
  • geen kinderen.

  Wil je weten of jij in aanmerking komt voor een beëindigingsovereenkomst? Neem dan contact met ons op per mail; campuscontrole@stadgenoot.nl.

 • In welke complexen biedt Stadgenoot een beëindigingsovereenkomst aan?

  In een aantal complexen biedt Stadgenoot de mogelijkheid om nog tot maximaal twee jaar na afstuderen in jouw studentenwoning te blijven wonen. Het gaat om woningen in de volgende complexen:

  • ATVA;
  • Louise Wenthuis;
  • Van der Kunbuurt (Let op! Alleen woningen die aan 1 student worden verhuurd);
  • Couperusbuurt (Slotermeer), duplexwoningen;
  • De Studio.

  Wil je weten of jij in aanmerking komt voor een beëindigingsovereenkomst? Neem dan contact met ons op per mail (campuscontrole@stadgenoot.nl).

Deze pagina is voor het laatst aangepast op: 06-12-2017

Pagina printen Pagina opslaan

Deze website maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te stemmen. Zie ook onze privacy verklaring. Akkoord

Suggesties?

Wat vind je van onze website?

Stadgenoot.nl is een digitaal portaal voor iedereen die op zoek is naar informatie over Stadgenoot: woningen, bedrijfsruimtes of parkeerplaatsen, huurderszaken, vacatures en andere organisatieaangelegenheden. We willen een overzichtelijke en informatieve site aanbieden die aan de behoeftes van onze bezoekers tegemoet komt.

We blijven de website continu verbeteren. Dit doen we het liefst met jullie opmerkingen en ideeën. Denk met ons mee en laat weten wat je van onze website vindt en wat er beter zou kunnen.

Wat vind je van onze website?

één antwoord mogelijk