Buurten en Wijken

Bewonerscommissie

Stadgenoot vindt het belangrijk om een goed contact te hebben met haar huurders. Omdat het niet mogelijk is om met alle huurders persoonlijk contact te hebben, zijn er bewonerscommissies.

De bewonerscommissies weten wat er leeft in de buurt en staan dicht bij de bewoners. Een bewonerscommissie behartigt de belangen van de huurders bij Stadgenoot en soms ook naar andere instanties zoals de stadsdelen en de politie.

Geregeld overleg

De gebiedsbeheerders van Stadgenoot hebben regelmatig contact met de bewonerscommissies. Onderwerpen die dan besproken worden zijn:

  • veiligheid
  • leefbaarheid in de woonomgeving
  • schoonmaken
  • onderhoud van de tuin
  • servicekostenafrekening
  • planmatig onderhoud

Wilt u een commissie oprichten?

Als u een commissie voor uw complex wilt oprichten, dan kunt u contact opnemen met Huurgenoot.

Meedenken

Stadgenoot wil graag samen met bewoners en andere huurders zorgen voor prettige, leefbare buurten. Daarom kunt u met ons meedenken over ontwikkelingen en beheer van buurten. Participatie van bewoners gebeurt op verschillende terreinen:

  • De gangbare en wettelijk verplichte participatie door overleg met bewonerscommissies. Stadgenoot maakt samen met de huurderskoepel Huurgenoot afspraken over de bewonerscommissies.
  • Overleg in complexen waar huurders en eigenaren samenwonen (gemengde complexen).
  • Overleg bij sloop-, nieuwbouw en renovatieprojecten.
  • Overleg bij maatschappelijke projecten die door Stadgenoot of dankzij bewoners van de buurt worden opgezet.

Bij wie kan ik terecht als ik wil meedenken?

Wilt u meepraten over uw buurt, of hebt u een idee om de leefbaarheid in uw buurt te verbeteren? Neemt u dan contact op met onze klantenservice.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op: 27-11-2017

Pagina printen Pagina opslaan

Deze website maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te stemmen. Zie ook onze privacy verklaring. Akkoord

Suggesties?

Wat vind je van onze website?

Stadgenoot.nl is een digitaal portaal voor iedereen die op zoek is naar informatie over Stadgenoot: woningen, bedrijfsruimtes of parkeerplaatsen, huurderszaken, vacatures en andere organisatieaangelegenheden. We willen een overzichtelijke en informatieve site aanbieden die aan de behoeftes van onze bezoekers tegemoet komt.

We blijven de website continu verbeteren. Dit doen we het liefst met jullie opmerkingen en ideeën. Denk met ons mee en laat weten wat je van onze website vindt en wat er beter zou kunnen.

Wat vind je van onze website?

één antwoord mogelijk