Buurten en Wijken

Gemeenschappelijke tuinen

Bij een woongebouw zit vaak een afgesloten binnentuin die bedoeld is voor gemeenschappelijk gebruik. Alleen de bewoners van het aangrenzende woongebouw mogen gebruik maken van deze tuin. Van de omwonenden wordt verwacht dat ze hun eigen rommel opruimen en de tuin niet vervuilen. Het tuinonderhoud laat Stadgenoot uitvoeren door een hovenier. De kosten van dit onderhoud wordt verrekend via de afrekening servicekosten.

Onderhoud gemeenschappelijke tuinen

Een fijne gemeenschappelijke tuin moet functioneel, schoon, heel en veilig zijn. Hierop sturen wij onze hoveniers aan. Op hun beurt zorgen de hoveniers ervoor dat de tuin er netjes bijstaat en voldoet aan onze kwaliteitseisen.

Zelfbeheer

Als bewoners graag zelf de verantwoordelijkheid willen nemen over de gemeenschappelijke tuin, dan juichen we dat toe. Hier zijn wel een paar spelregels voor opgezet, zodat er duidelijkheid is over verantwoordelijkheden en taken. Via de wijkbeheerder in de buurt is deze verschuiving van verantwoordelijkheid te regelen. Hou er wel rekening mee dat wij een overeenkomst met u aangaan als u besluit (een gedeelte van) het tuinonderhoud op u te nemen.

Bomen in gemeenschappelijke tuinen

De bomen in de gemeenschappelijke tuinen worden onderhouden door een hovenier. De hovenier verzorgt de kap van bomen die ziek zijn of gevaarlijk scheef staan. Voor het kappen van bomen is een kapvergunning nodig.

Reglement bomen

Amsterdam heeft een reglement met regels over kap, behoud en bescherming van bomen. Het uitgangspunt is: kap van bomen mag, maar er moet altijd een andere boom of struik voor in de plaats geplant worden, zelfs als dat op een andere plek is. Hier kunt u meer lezen over het reglement voor bomen. Ook worden hierop de vergunningen bijgehouden. U kunt een vergunning nakijken of een bezwaar indienen.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op: 27-11-2017

Pagina printen Pagina opslaan

Deze website maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te stemmen. Zie ook onze privacy verklaring. Akkoord

Suggesties?

Wat vind je van onze website?

Stadgenoot.nl is een digitaal portaal voor iedereen die op zoek is naar informatie over Stadgenoot: woningen, bedrijfsruimtes of parkeerplaatsen, huurderszaken, vacatures en andere organisatieaangelegenheden. We willen een overzichtelijke en informatieve site aanbieden die aan de behoeftes van onze bezoekers tegemoet komt.

We blijven de website continu verbeteren. Dit doen we het liefst met jullie opmerkingen en ideeën. Denk met ons mee en laat weten wat je van onze website vindt en wat er beter zou kunnen.

Wat vind je van onze website?

één antwoord mogelijk