Buurten en Wijken

Schademeldingen

Door brand, storm, lekkage, verstopping, inbraak, uitvoering van werkzaamheden of door het gedrag van een andere huurder kan schade ontstaan aan het stuc-, schilder- of behangwerk in uw woning en aan uw inboedel.

De kosten van het herstel kunt u declareren bij uw eigen inboedelverzekering. Deze verzekering dekt de herstelkosten van gevolgschade als ook de hotelkosten na een calamiteit waarbij u als huurder de woning tijdelijk heeft moeten verlaten.

1. Huurt u een woning van Stadgenoot?

Indien u van mening bent dat de herstelkosten voor rekening van Stadgenoot zijn, kunt u de claim indienen met behulp van het schadeformulier aansprakelijkstelling. U kunt dit formulier, ingevuld en ondertekend, naar ons opsturen.

Stadgenoot beoordeelt de claim conform de bepalingen van de wettelijke kaders. Nagegaan wordt:

  • Of het gebrek bij het aangaan van de huurovereenkomst al aanwezig was en Stadgenoot het toen kende of het had behoren te kennen, dan wel of Stadgenoot toen aan de huurder te kennen heeft gegeven dat de zaak het gebrek niet had.
  • Als het gebrek na het aangaan van de overeenkomst is ontstaan, is voor de schadeplicht nodig dat het gebrek aan Stadgenoot kan worden toegerekend.

Kan de opgetreden schade niet aan Stadgenoot worden toegerekend, dan bent u als huurder zelf verantwoordelijk voor het herstellen van de gevolgschade.

2. Huurt u een bedrijfsruimte van Stadgenoot?

Voor huurders van bedrijfsruimten geldt eveneens dat zij de herstelkosten van gevolgschade aan inventaris, huurdersbelang en goederenvoorraad moeten indienen bij hun eigen verzekeraar.

3. Bent u eigenaar van een woning vallend onder een VvE en waarvoor Stadgenoot het technisch beheer verzorgt?

Neem dan contact op met de Klantenservice.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op: 27-11-2017

Pagina printen Pagina opslaan

Deze website maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te stemmen. Zie ook onze privacy verklaring. Akkoord

Suggesties?

Wat vind je van onze website?

Stadgenoot.nl is een digitaal portaal voor iedereen die op zoek is naar informatie over Stadgenoot: woningen, bedrijfsruimtes of parkeerplaatsen, huurderszaken, vacatures en andere organisatieaangelegenheden. We willen een overzichtelijke en informatieve site aanbieden die aan de behoeftes van onze bezoekers tegemoet komt.

We blijven de website continu verbeteren. Dit doen we het liefst met jullie opmerkingen en ideeën. Denk met ons mee en laat weten wat je van onze website vindt en wat er beter zou kunnen.

Wat vind je van onze website?

één antwoord mogelijk