Buurten en Wijken

Servicekosten

Huurders van Stadgenoot betalen naast de huur ook servicekosten. Deze kosten kunnen zowel betrekking hebben op diensten in de eigen woning als op diensten in gemeenschappelijke ruimtes. Gemeenschappelijke ruimtes zijn ruimtes in een complex die niet tot de woningen behoren maar wel door meerdere bewoners van het complex gebruikt worden. Hallen, bergingsgangen, trappenhuizen en liften zijn hier voorbeelden van. Kosten die in deze ruimtes gemaakt worden voor bijvoorbeeld verlichting en schoonmaak noemen we servicekosten. In uw eigen woning kunt u servicekosten betalen voor onder andere rioolontstopping en glasherstel.


Niet iedereen of elk woningcomplex heeft hetzelfde servicepakket. Hierdoor kunnen servicekosten tussen huurders verschillen. De servicekosten die voor u van toepassing zijn, zijn bij het ingaan van de huur met u afgesproken. Het servicepakket kan zijn gewijzigd nadat u in de woning bent komen wonen. Dan heeft minimaal 70% van de bewoners hiermee ingestemd.

De jaarafrekening
Het bedrag dat u maandelijks betaalt voor de servicekosten is een voorschot. Aan het eind van het jaar wordt bekeken wat de werkelijke kosten zijn. Deze kosten worden verdeeld over de bewoners die gebruikmaken van de betreffende service. Ieder jaar ontvangt u voor 1 juli een afrekening waarop de totale kosten en betaalde voorschotten van het afgelopen jaar op een rij zijn gezet. Het verschil is het bedrag dat u terug krijgt of bij moet betalen. Indien u verhuisd bent, betaalt u alleen voor de periode die u in de woning hebt gewoond. Is er een bewonerscommissie in uw complex, dan wordt de jaarafrekening met hen besproken.

Servicekosten in een gemengd complex
Sommige woningcomplexen hebben zowel huur- als koopwoningen. Deze complexen noemen wij gemengde complexen. Stadgenoot krijgt alleen rekeningen voor kosten van de woningen waar zij eigenaar van is. Deze servicekosten worden verdeeld onder de betreffende huurders van Stadgenoot.

Aanpassen van het voorschot
Om het verschil tussen de betaalde voorschotten en de werkelijke servicekosten zo klein mogelijk te maken, wordt de hoogte van het voorschot ieder jaar opnieuw vastgesteld. Het nieuwe voorschot baseert Stadgenoot op de afrekening van het afgelopen jaar en de verwachte prijsstijgingen.

Fondsen
Stadgenoot heeft fondsen voor het vervangen van lampen in algemene ruimten, het ontstoppen van riolering, het herstellen van glasbreuk en voor mechanische ventilatie. U betaalt alleen servicekosten voor de fondsen die voor uw woning, parkeerplek of bedrijfsruimte van toepassing zijn.
De bijdrage die u maandelijks voor de verschillende componenten betaalt, wordt in de fondsen gestort. Uit de fondsen betaalt Stadgenoot de kosten, bijvoorbeeld voor het vervangen van lampen.De kosten zijn niet elk jaar gelijk. Door alle bijdragen van huurders en de kosten in de fondsen op te nemen, zijn wij in staat schommelingen in de kosten op te vangen.
Elk jaar zetten wij een overzicht op onze website met de stand van de fondsen en de uitgaven die wij in het voorgaande jaar hebben gedaan. Aan het eind van elk jaar bekijken wij de stand van de fondsen en bepalen we of uw maandelijkse bijdrage (voorschot) gelijk blijft, omhoog of omlaag gaat.
Klik hier voor het overzicht van de fondsen van 2017, de berekening van de voorschotten voor 2018 en een toelichting.

Warmte
Indien u in een complex woont waar u geen eigen cv-installatie hebt, zorgt Stadgenoot voor de levering van warmte. De kosten voor warmte (gasverbruik) worden apart met u verrekend. Dit valt dus niet samen met de afrekening van de servicekosten.


Klik hier voor een overzicht van de verschillende servicekosten en berekeningswijzen.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op: 16-04-2018

Pagina printen Pagina opslaan

Deze website maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te stemmen. Zie ook onze privacy verklaring. Akkoord

Suggesties?

Wat vind je van onze website?

Stadgenoot.nl is een digitaal portaal voor iedereen die op zoek is naar informatie over Stadgenoot: woningen, bedrijfsruimtes of parkeerplaatsen, huurderszaken, vacatures en andere organisatieaangelegenheden. We willen een overzichtelijke en informatieve site aanbieden die aan de behoeftes van onze bezoekers tegemoet komt.

We blijven de website continu verbeteren. Dit doen we het liefst met jullie opmerkingen en ideeën. Denk met ons mee en laat weten wat je van onze website vindt en wat er beter zou kunnen.

Wat vind je van onze website?

één antwoord mogelijk