Buurten en Wijken

Inkomensafhankelijke huurverlaging

Inkomensafhankelijke huurverlaging na inkomensdaling.

Als het inkomen van uw huishouden in 2016 of 2017 na een inkomensafhankelijke huurverhoging gedaald is, kunt u ons een voorstel tot huurverlaging doen. Wij kunnen dan uw eerdere inkomensafhankelijke huurverhoging aanpassen naar het huurverhogingspercentage dat hoort bij uw actuele inkomenscategorie.
Let op: U kunt alleen voor de laatste 2 huurverhogingen een huurverlaging vragen. Uw huishoudinkomen moet dan lager zijn dan de inkomensgrens die gold bij de laatste 2 huurverhogingen. Daalde uw huishoudinkomen alleen tot onder de grens van de laatste huurverhoging? Dan kunt u ook alleen hiervoor huurverlaging vragen. De huurverlaging gaat in twee maanden nadat u het hebt voorgesteld en nooit met terugwerkende kracht.

Wanneer kan uw huishoudinkomen gedaald zijn?
• De samenstelling van uw huishouden is gewijzigd doordat een van de gezinsleden met een inkomen verhuisd is. Bijvoorbeeld na een scheiding of doordat een volwassen kind met een eigen inkomen op zichzelf is gaan wonen.
• Het inkomen van een of meer leden van het huishouden daalt. Bijvoorbeeld door werkloosheid of pensionering.

Wanneer en hoe doet u een voorstel tot huurverlaging?
Op de website van de Huurcommissie staat een standaardbrief voorstel tot huurverlaging. Het is de bedoeling dat u deze brief gebruikt als u huurverlaging wilt voorstellen.
• Als de samenstelling van uw huishouden veranderd is kunt u meteen een voorstel doen tot huurverlaging. Bij deze brief stuurt u bewijsmateriaal mee. Dat is een kopie van de inkomensverklaring van de Belastingdienst (voorheen IB-60) en een uittreksel Basisregistratie personen (voorheen GAB-uittreksel) van een van de bewoners.
• Als het inkomen van een of meerdere leden van uw huishouden is gedaald kunt u het voorstel tot huurverlaging pas doen vanaf juni omdat u niet eerder het ‘wettelijke’ bewijsmateriaal Inkomensverklaring Belastingdienst (voorheen IB60-formulier) kunt opvragen. Een voorstel tot huurverlaging vanwege een inkomensdaling in 2017 kunt u pas in juni 2018 met inkomensverklaringen voorstellen
Uw voorstel wordt alleen in behandeling genomen als u alle bewijsstukken meestuurt.

Voorstel tot huurverlaging, en dan?
Als wij het eens zijn met uw voorstel tot huurverlaging dan passen we het huurverhogingspercentage aan zodat het bij uw inkomen past. U krijgt dan van ons een schriftelijke bevestiging van de aangepaste huurprijs, inclusief een nieuwe huurspecificatie. Als wij vinden  dat uw voorstel tot huurverlaging niet terecht is laten wij u dat zo snel mogelijk weten. Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u de Huurcommissie vragen de door u voorgestelde huurverlaging te beoordelen. Wij voeren vervolgens het besluit van de Huurcommissie uit.

Verschil met bezwaar huurverhoging op basis van inkomen
Maakt u bezwaar tegen ons voorstel tot een (inkomensafhankelijke) huurverhoging en krijgt u gelijk van ons, de Huurcommissie of rechter? Dan gaat uw huur gaat minder omhoog. U maakt bezwaar omdat de  huurverhoging onterecht was of op foute gegevens gebaseerd.
Doet u een voorstel tot huurverlaging en stemmen wij, de Huurcommissie of rechter in met de huurverlaging? Dan gaat uw huur omlaag, dan gaat de huurverlaging in twee maanden na het verzoek. U doet dit voorstel omdat er in de loop van het jaar een inkomensdaling  is geweest.
Let op: een voorstel tot huurverlaging wegens een inkomensdaling in 2017 neemt de Huurcommissie pas in behandeling als de inkomensverklaring (IB-60) over 2017 beschikbaar is. Dat is vanaf half juni 2018.

Meer informatie vindt u op de website van de rijksoverheid.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op: 04-04-2018

Pagina printen Pagina opslaan

Deze website maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te stemmen. Zie ook onze privacy verklaring. Akkoord

Suggesties?

Wat vind je van onze website?

Stadgenoot.nl is een digitaal portaal voor iedereen die op zoek is naar informatie over Stadgenoot: woningen, bedrijfsruimtes of parkeerplaatsen, huurderszaken, vacatures en andere organisatieaangelegenheden. We willen een overzichtelijke en informatieve site aanbieden die aan de behoeftes van onze bezoekers tegemoet komt.

We blijven de website continu verbeteren. Dit doen we het liefst met jullie opmerkingen en ideeën. Denk met ons mee en laat weten wat je van onze website vindt en wat er beter zou kunnen.

Wat vind je van onze website?

één antwoord mogelijk