Buurten en Wijken

Huuraanpassing 2018

Woningcorporaties mogen één keer per jaar de huur aanpassen. Dat gebeurt altijd per 1 juli. Twee maanden eerder, vóór 1 mei moeten we bekend maken wat de aanpassing precies zal zijn. Dat doen we met bijgaande brief. Met hoeveel procent uw huur verandert hangt af van uw huishoudinkomen en de hoogte van uw huur.

Twee categorieën inkomens
Voor het bepalen van de huurverhoging per 1 juli 2018 wordt gekeken naar het gezamenlijke jaarinkomen over 2016. Dat zijn de bruto inkomens van alle leden van het huishouden. Het inkomen van inwonende kinderen tot 23 jaar, dat boven het minimumloon (€ 19.758 per jaar) valt, telt mee. Is er in uw huishouden iemand met een AOW-gerechtigde leeftijd óf bestaat uw huishouden uit 4 of meer personen dan krijgt u, ongeacht het inkomen, geen inkomensafhankelijke huurverhoging. Het kabinet komt op deze manier tot twee categorieën huishoudinkomens:
• Lagere inkomens  lager dan € 41.056
• Hogere inkomens  hoger dan of gelijk aan € 41.056
De Belastingdienst geeft Stadgenoot niet de precieze hoogte van uw inkomen. In de verklaring staat alleen of uw huishouden een lager inkomen of hoger inkomen heeft en het aantal personen waarop dit inkomen is gebaseerd. We gebruiken dit gegeven alleen om de huurverhoging vast te stellen en niet voor andere doeleinden.

Huurverhoging per 1 juli 2018
De netto huur mag dit jaar wettelijk met maximaal 3,9 % voor de laagste inkomens en 5,4 % voor de hogere inkomensgroep verhoogd worden. Stadgenoot verhoogt de huur dit jaar niet altijd met het toegestane maximum, in veel situaties valt de huurverhoging lager uit dan het toegestane maximum. Dit leidt tot de volgende huurverhoging per 1 juli 2018:


Lagere inkomens (tot  € 41.056) 

 netto huur huurverhogings %
  Netto huur  tot en met € 417,34     3,4%
  Netto huur tussen € 417,43 en € 640,14  1,6%
  Netto huur boven  € 640,14  0%
 Hogere inkomens (hoger dan of gelijk aan € 41.056)    
  Netto huur tot en met € 417,34  5,4%
  Netto huur tussen € 417,34 en € 640,14    4,4%
  Netto huur tussen  € 640,14 en € 710,68  4,2%
  Netto huur boven € 710,68 4%


De netto huur kan nooit boven de maximale huur voor uw woning uitkomen. Die maximale huur wordt bepaald door het puntensysteem. De meeste huurders van Stadgenoot betalen minder dan dat maximum.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op: 04-04-2018

Pagina printen Pagina opslaan

Deze website maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te stemmen. Zie ook onze privacy verklaring. Akkoord

Suggesties?

Wat vind je van onze website?

Stadgenoot.nl is een digitaal portaal voor iedereen die op zoek is naar informatie over Stadgenoot: woningen, bedrijfsruimtes of parkeerplaatsen, huurderszaken, vacatures en andere organisatieaangelegenheden. We willen een overzichtelijke en informatieve site aanbieden die aan de behoeftes van onze bezoekers tegemoet komt.

We blijven de website continu verbeteren. Dit doen we het liefst met jullie opmerkingen en ideeën. Denk met ons mee en laat weten wat je van onze website vindt en wat er beter zou kunnen.

Wat vind je van onze website?

één antwoord mogelijk