Buurten en Wijken

Jaarlijkse huurverhoging

Stadgenoot mag één keer per jaar uw huur verhogen. Dat gebeurt in de regel op 1 juli. De overheid stelt landelijk vast wat de maximum huurverhoging is. Twee maanden van tevoren ontvangt u een brief over de huurverhoging. Als u het niet eens bent met de verhoging kunt u, tot de datum waarop de verhoging ingaat, bezwaar maken bij Stadgenoot. Hoe dat moet staat in de huurverhogingsbrief die u van ons krijgt.

Wat doet Stadgenoot met de huur?

Stadgenoot is een maatschappelijke onderneming zonder winstoogmerk en zonder aandeelhouders aan wie geld uitgekeerd wordt. Dat betekent dat als er meer inkomsten dan uitgaven zijn Stadgenoot dit gebruikt om extra te investeren in onderhoud, verduurzaming en beheer van onze woningen, om nieuwe woningen te bouwen of om schulden af te lossen.

 

Aanpassen huurbedrag

Bij een automatische machtiging past Stadgenoot het bedrag aan. Als u via een periodieke betalingsopdracht betaalt, moet u het nieuwe huurbedrag zelf doorgeven aan uw bank of inkomensbeheerder.

Huurt u in de vrije sector?
Bij een huurcontract in de vrije sector wordt de huurverhoging bij het aangaan van de huurovereenkomst overeengekomen. De huur kan worden aangepast aan de marktontwikkelingen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het betalen van uw huur?
Wilt u huurtoeslag aanvragen of daar meer informatie over?
Wilt u bezwaar maken tegen uw huurverhoging?

Handige websites

Ministerie van BZK
Huurtoeslag

 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op: 16-04-2018

Pagina printen Pagina opslaan

Deze website maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te stemmen. Zie ook onze privacy verklaring. Akkoord

Suggesties?

Wat vind je van onze website?

Stadgenoot.nl is een digitaal portaal voor iedereen die op zoek is naar informatie over Stadgenoot: woningen, bedrijfsruimtes of parkeerplaatsen, huurderszaken, vacatures en andere organisatieaangelegenheden. We willen een overzichtelijke en informatieve site aanbieden die aan de behoeftes van onze bezoekers tegemoet komt.

We blijven de website continu verbeteren. Dit doen we het liefst met jullie opmerkingen en ideeën. Denk met ons mee en laat weten wat je van onze website vindt en wat er beter zou kunnen.

Wat vind je van onze website?

één antwoord mogelijk