Buurten en Wijken

Huur betalen

Deze informatie gaat over de huur en de servicekosten, hoe u de huur betaalt, huurtoeslag aanvraagt en wat u kunt doen bij financiële problemen. Bij vragen over uw huur kunt u telefonisch contact met ons opnemen (020 -511 8000) of een WhatsApp bericht sturen (06- 15 64 80 46 ).

Huur, servicekosten en serviceabonnement

Uw huur bestaat uit twee onderdelen: de nettohuur en de servicekosten. Als u wilt, kunt u aanvullend een serviceabonnement afsluiten.

1. Netto-huur, of 'kale huur'
Het bedrag dat u betaalt voor het huren van de woning.

2. Servicekosten
De kosten voor bijvoorbeeld trapverlichting, glasherstel, de lift, rioolontstopping, de inhuur van een schoonmaakbedrijf en de inzet van een wijkbeheerder. We weten niet van tevoren hoe hoog de servicekosten precies uitvallen. U betaalt een voorschot op basis van een schatting. Jaarlijks krijgt u een afrekening. Soms krijgt u geld terug, soms betaalt u bij.
Als wij het servicepakket willen veranderen, doen wij daarvoor een voorstel. Ten minste 70 procent van de huurders uit uw woonblok moet het eens zijn met het nieuwe pakket, anders gaat het niet door. Niet eens met de servicekosten of de hoogte van het voorschot? Bekijk dan de informatie over de huurcommissie.

3. Serviceabonnement (niet verplicht)
Met een serviceabonnement verzorgt Stadgenoot allerlei kleine klussen in huis voor u. Een serviceabonnement is verplicht bij een campuscontract. Bij tijdelijke verhuur kan geen serviceabonnement worden afgesloten. In alle andere gevallen bepaalt u zelf of u een serviceabonnement neemt. Lees meer over het serviceabonnement.

Wanneer en hoe betaalt u de huur?

U betaalt uw huur altijd vooruit. Op de eerste dag van de maand moet het hele huurbedrag op de rekening staan van Stadgenoot, IBAN NL68BNGH0285036734.

Betalen kan op drie manieren

  1. Automatische machtiging. U machtigt Stadgenoot om iedere maand de huur automatisch af te schrijven van uw rekening. Zo betaalt u altijd op tijd. U kunt de machtiging op elk gewenst moment weer stopzetten.
  2. Maandelijkse accept giro. U betaalt altijd vóór de eerste dag van de maand.
  3. Periodieke betalingsopdracht. Zo'n opdracht kunt u geven aan uw bank of aan een inkomensbeheerder, zoals de Dienst Werk en Inkomen. Vermeld bij iedere betaling het nummer van uw huurcontract.

Acceptgiro verdwijnt
De acceptgiro verdwijnt uit het Nederlandse betaalverkeer. Ook Stadgenoot stopt met de acceptgiro. Binnenkort kan huur betalen nog op twee manieren; via automatische incasso of via betaalmail. Maak vandaag nog een keuze . Zo weet u zeker dat er geen betaalproblemen ontstaan.

Betaalwijze doorgeven

Huurtoeslag

Misschien hebt u recht op huurtoeslag. Dit hangt af van uw inkomen, leeftijd gezinssamenstelling en de hooogte van de huur. Op toeslagen.nl kunt u berekenen of u recht hebt op huurtoeslag en kunt u de huurtoeslag aanvragen. Bellen met de Belastingtelefoon kan ook: 0800-0543. Huurtoeslag wordt op uw eigen rekening gestort.

Huurt u in de vrije sector?
Dan hebt u geen recht op huurtoeslag.

Deze website maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te stemmen. Zie ook onze privacy verklaring. Akkoord

Suggesties?

Wat vind je van onze website?

Stadgenoot.nl is een digitaal portaal voor iedereen die op zoek is naar informatie over Stadgenoot: woningen, bedrijfsruimtes of parkeerplaatsen, huurderszaken, vacatures en andere organisatieaangelegenheden. We willen een overzichtelijke en informatieve site aanbieden die aan de behoeftes van onze bezoekers tegemoet komt.

We blijven de website continu verbeteren. Dit doen we het liefst met jullie opmerkingen en ideeën. Denk met ons mee en laat weten wat je van onze website vindt en wat er beter zou kunnen.

Wat vind je van onze website?

één antwoord mogelijk