Nu te huur

Belangrijke adressen

Bij welke instantie moet u waarvoor zijn?

Bij uw eigen woningcorporatie als u:

 • in aanmerking wil komen voor de voorrangsregeling 'van hoog naar laag'
 • in aanmerking wil komen voor de voorrangsregeling 'van groot naar beter'
 • informatie zoekt over seniorencomplexen van de betreffende woningcorporatie
 • op zoek bent naar mogelijkheden om in een (nieuwe) woongroep te wonen
 • uw woning wil ruilen voor een andere woning.

Bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) als u:

 • op zoek bent naar woonruimte in een verpleeghuis. U heeft dan een wlz-indicatie nodig van het CIZ.

Bij zorginstellingen als u:

 • op zoek bent naar een plek in een verpleeghuis. De zorginstellingen staan vermeld op de website Zorgkaart Nederland.
 • op zoek bent naar een locatie waar mensen met dementie kunnen wonen (zie daarvoor de instellingen waarmee Stadgenoot samenwerkt.
 • op zoek bent naar informatie op het gebied van maatschappelijke opvang. Het gaat dan om dakloosheid, psychische en verslavingsproblemen.

Bij de gemeente Amsterdam als u:

 • lichtere hulp zoals thuiszorg, aanvullend vervoer, handgrepen in de douche of een traplift nodig heeft. U kunt terecht bij de Wmo Helpdesk van de gemeente. De Wmo Helpdesk is op werkdagen telefonisch bereikbaar via 0800 0643
 • een rolstoelgeschikte woning zoekt of wil weten of er mogelijkheden zijn om met voorrang in aanmerking te komen voor een mantelzorgwoning. Hiervoor kunt u eveneens bij de Wmo Helpdesk terecht
 • denkt in aanmerking te komen voor een verhuiskostenvergoeding. U kunt dan contact opnemen met de Wmo Helpdesk
 • vragen heeft over zorg, welzijn, zelfstandig wonen, kwijtschelding, geldproblemen en regelingen voor minima kunt u terecht bij het Sociaal Loket van de gemeente Amsterdam. Het Sociaal Loket is op werkdagen telefonisch bereikbaar via 020 2552916.

Bij WoningNet als u:

 • een sociale huurwoning zoekt
 • een seniorenwoning of een woning in een complex 'veilig en verzorgd wonen' zoekt
 • een rolstoelgeschikte woning zoekt
 • informatie zoekt over voorrangsregelingen.

Bij de wooncoaches van !Woon als u:

 • informatie nodig heeft over voorrangsregelingen die met wonen te maken hebben. Contact via wooninfo.nl of 020-5230130. Op WoningNet is hierover ook informatie te vinden.

 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op: 20-03-2017

Pagina printen Pagina opslaan

Deze website maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te stemmen. Zie ook onze privacy verklaring. Akkoord

Suggesties?

Wat vind je van onze website?

Stadgenoot.nl is een digitaal portaal voor iedereen die op zoek is naar informatie over Stadgenoot: woningen, bedrijfsruimtes of parkeerplaatsen, huurderszaken, vacatures en andere organisatieaangelegenheden. We willen een overzichtelijke en informatieve site aanbieden die aan de behoeftes van onze bezoekers tegemoet komt.

We blijven de website continu verbeteren. Dit doen we het liefst met jullie opmerkingen en ideeën. Denk met ons mee en laat weten wat je van onze website vindt en wat er beter zou kunnen.

Wat vind je van onze website?

één antwoord mogelijk