Nu te huur

Stap 4: aanleveren documenten

We vragen de eerste kandidaat de juiste papieren (volledig ingevuld en ondertekend) aan te leveren, binnen 3 werkdagen en bij voorkeur per e-mail. Vergeet niet de documenten  van uw partner en meeverhuizende volwassenen aan te leveren.

Benodigde documenten

 • Formulier Deel I: ‘Verklaring Kandidaat'Formulier Deel II: Verhuurdersverklaring (opvraagbaar bij uw huidige verhuurder)
 • 'Acceptatieformulier'
 • Inkomensverklaring (opvraagbaar bij de Belastingdienst via de website en via de Belastingtelefoon 0800 - 0543) - studenten met studiefinanciering uitgezonderd
 • Inkomensgegevens van de laatste drie maanden (zoals loonstroken of uitkeringsspecificaties)In de volgende situaties moet u aanvullende gegevens verstrekken (meerdere situaties mogelijk):


Zelfstandig ondernemer

 • Uittreksel Kamer van Koophandel
 • Jaarstukken van afgelopen twee boekjaren (van boekhouder/accountant)
 • Aanslagen of aangiften Inkomsten Belasting (IB) van afgelopen twee boekjaren

Staat er op uw inkomensverklaring van de belastingdienst dat het inkomen onbekend is en hebt u ook geen definitieve aanslag? Gebruik dan een winst-en-verliesrekening over het voorgaande jaar. Deze moet opgesteld zijn door een onafhankelijk erkend boekhouder. Neem het belastbare inkomen over dat uit uw netto winst volgt (winst minus fiscale aftrekposten). Als de winst-en-verliesrekening niet beschikbaar is, kunt u uw boekhouder vragen een onafhankelijke prognose op te stellen over het lopende jaar. Neem hieruit uw verwachte belastbare inkomen over dat uit uw netto winst volgt (winst minus fiscale aftrekposten). Er moet duidelijk zijn waar deze prognose op is gebaseerd. Bij een eventuele afwijking vergeleken met eerdere jaren moet u de reden daarvoor aantonen. Ook hebben wij een uittreksel van de Kamer van Koophandel nodig. Ontvangt u naast uw inkomen uit de onderneming ook nog andere inkomsten? Dan geeft u die ook op en neemt u bewijsstukken daarvan mee bij een woningtoewijzing. 
Meer informatie: www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/


Student

 • Bewijs van inschrijving van het lopende studiejaar. De studie betreft een dagopleiding 
  aan een MBO-, HBO- of universitaire instelling in de regio Amsterdam
 • Collegekaart
 • Bewijs van ontvangst studiefinanciering

Doorstromer

 • Huurcontract


Medische indicatie

 • Bewijs van uw indicatie


Huiseigenaar

 • Verkoopbewijs


Gescheiden

 • Vonnis van de rechter na echtscheiding

Verblijfsvergunning

 • Hebt u een verblijfsvergunning dan hebben wij voor de toewijzing een kopie van de voorkant- en de achterkant van uw verblijfsvergunning nodig.


Woonachtig buiten Amsterdam

 • Historisch uittreksel bevolkingsregister van maximaal twee maanden oud en voorzien van;
  • Woongegevens van de afgelopen tien jaar
  • Gezinssamenstelling

Voor inwoners van Amsterdam trekken wij de gegevens na in de gemeentelijke basis administratie.


Wanneer wij bovenstaande stukken niet binnen drie werkdagen hebben ontvangen, komt ons aanbod te vervallen. Aanleveren kan op twee manieren:

Inscannen en per e-mail verzenden
Let op: de e-mail met bijlage(n) mag niet groter zijn dan 6 MB. 
Stuur naar: info@stadgenoot.nl

Afgeven op ons kantoor
Sarphatistraat 370

Op tijd en duidelijk leesbaar
Vermeld bij het aanleveren van de gegevens altijd duidelijk het adres van de woningaanbieding. Zorg er ook voor dat alle documenten zijn bijgevoegd en dat meegeleverde kopieën duidelijk leesbaar zijn. De benodigde formulieren en toelichting staan op deze site. U kunt ze ook opvragen bij Klantenservice. Neem geen risico's. Stuur de documenten op tijd op. U krijgt in de regel binnen twee weken een reactie.

 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op: 26-04-2018

Pagina printen Pagina opslaan

Deze website maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te stemmen. Zie ook onze privacy verklaring. Akkoord

Suggesties?

Wat vind je van onze website?

Stadgenoot.nl is een digitaal portaal voor iedereen die op zoek is naar informatie over Stadgenoot: woningen, bedrijfsruimtes of parkeerplaatsen, huurderszaken, vacatures en andere organisatieaangelegenheden. We willen een overzichtelijke en informatieve site aanbieden die aan de behoeftes van onze bezoekers tegemoet komt.

We blijven de website continu verbeteren. Dit doen we het liefst met jullie opmerkingen en ideeën. Denk met ons mee en laat weten wat je van onze website vindt en wat er beter zou kunnen.

Wat vind je van onze website?

één antwoord mogelijk