Nu te huur

Stap 4: aanleveren documenten

We vragen de eerste kandidaat de juiste papieren (volledig ingevuld en ondertekend) aan te leveren, binnen 3 werkdagen en bij voorkeur per e-mail. Vergeet niet de documenten  van uw partner en meeverhuizende volwassenen aan te leveren.

Benodigde documenten

 • Geldig legitimatiebewijs (Nederlands paspoort, identiteitskaart, verblijfsvergunning)
 • Formulier Deel I: ‘Verklaring Kandidaat'
 • Formulier Deel II: Verhuurdersverklaring (opvraagbaar bij uw huidige verhuurder)
 • 'Acceptatieformulier'
 • Inkomensverklaring (opvraagbaar bij de Belastingdienst via de website en via de Belastingtelefoon 0800 - 0543) - studenten met studiefinanciering uitgezonderd
 • Inkomensgegevens van de laatste drie maanden (zoals loonstroken of uitkeringsspecificaties)

In de volgende situaties moet u aanvullende gegevens verstrekken (meerdere situaties mogelijk):

Zelfstandig ondernemer

 • Uittreksel Kamer van Koophandel
 • Jaarstukken van afgelopen twee boekjaren (van boekhouder/accountant)
 • Aanslagen of aangiften Inkomsten Belasting (IB) van afgelopen twee boekjaren

Student

 • Bewijs van inschrijving van het lopende studiejaar. De studie betreft een dagopleiding 
  aan een MBO-, HBO- of universitaire instelling in de regio Amsterdam
 • Collegekaart
 • Bewijs van ontvangst studiefinanciering

Doorstromer

 • Huurcontract

Medische indicatie

 • Bewijs van uw indicatie

Huiseigenaar

 • Verkoopbewijs

Gescheiden

 • Vonnis van de rechter na echtscheiding

Woonachtig buiten Amsterdam

 • Historisch uittreksel bevolkingsregister van maximaal twee maanden oud en voorzien van;
  • Woongegevens van de afgelopen tien jaar
  • Gezinssamenstelling

Voor inwoners van Amsterdam trekken wij de gegevens na in de gemeentelijke basis administratie.

Wanneer wij bovenstaande stukken niet binnen drie werkdagen hebben ontvangen, komt ons aanbod te vervallen. Aanleveren kan op drie manieren:

Per post opsturen naar:
Stadgenoot Klantenservice
Postbus 700
1000 AS Amsterdam

Inscannen en per e-mail verzenden
Let op: de e-mail met bijlage(n) mag niet groter zijn dan 6 MB. 
Stuur naar: info@stadgenoot.nl

Afgeven op ons kantoor
Sarphatistraat 370

Op tijd en duidelijk leesbaar
Vermeld bij het aanleveren van de gegevens altijd duidelijk het adres van de woningaanbieding. Zorg er ook voor dat alle documenten zijn bijgevoegd en dat meegeleverde kopieën duidelijk leesbaar zijn. De benodigde formulieren en toelichting staan op deze site. U kunt ze ook opvragen bij Klantenservice. Neem geen risico's. Stuur de documenten op tijd op. U krijgt in de regel binnen twee weken een reactie.

 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op: 16-03-2018

Pagina printen Pagina opslaan

Deze website maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te stemmen. Zie ook onze privacy verklaring. Akkoord

Suggesties?

Wat vind je van onze website?

Stadgenoot.nl is een digitaal portaal voor iedereen die op zoek is naar informatie over Stadgenoot: woningen, bedrijfsruimtes of parkeerplaatsen, huurderszaken, vacatures en andere organisatieaangelegenheden. We willen een overzichtelijke en informatieve site aanbieden die aan de behoeftes van onze bezoekers tegemoet komt.

We blijven de website continu verbeteren. Dit doen we het liefst met jullie opmerkingen en ideeën. Denk met ons mee en laat weten wat je van onze website vindt en wat er beter zou kunnen.

Wat vind je van onze website?

één antwoord mogelijk