Burenoverlast

Heeft u last van uw buren? Dat is niet de bedoeling. We zoeken graag samen met u naar een oplossing. Lees op deze pagina meer over hoe u burenoverlast aanpakt.  

Stappenplan bij burenoverlast

Stap

1

Probeer het eerst zelf op te lossen

Praat eerst zelf met uw buren. Zij weten misschien niet dat zij voor overlast zorgen. Bedenk vooraf wat u wilt zeggen en blijf vriendelijk. Zeg wat u graag anders wilt en stel een oplossing voor. 

Stap

2

Vraag hulp bij BeterBuren

Lukt het niet om de overlast zelf op te lossen? Neem dan contact op met  buurtbemiddelaar BeterBuren. BeterBuren helpt u om goed met uw buren over de overlast te praten, als u er samen niet uitkomt. Buurtbemiddelaars (zoals de mensen van BeterBuren heten) ondersteunen u en uw buren bij de voorbereiding van zo’n gesprek. Soms kan ook een coach u nog een extra beetje helpen.  

Stap

3

Vraag hulp aan Stadgenoot

Heeft u nog steeds ernstige burenoverlast? En lukt het niet om het zelf of met BeterBuren op te lossen? Vraag dan aan Stadgenoot om werk te maken van uw klacht. Meld de klacht bij ons via het overlastformulier hieronder. 

Overlast melden

Ernstige overlast

Wanneer u ernstige overlast heeft, is het slim dat u ook contact opneemt met de politie en met het Meldpunt Zorg & Woonoverlast van de Gemeente. 

Wordt u bedreigd? Of heeft u te maken met geweld of andere strafbare zaken? Bel dan de politie en doe aangifte. Doe dat ook bij drugsoverlast en geluidsoverlast in de nacht. 

Bel de politie via 0900 – 8844.  

Als het écht dringend is: bel dan het alarmnummer 112.  

Blijft u liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800 – 7000. 

Als niets anders meer helpt

Meestal helpt het onze bewoners, als Stadgenoot of Beterburen ingrijpt. Maar soms wordt de overlast alleen maar erger. Helpt echt niets meer? En heeft u alles geprobeerd om van de overlast af te komen? Dan kan Stadgenoot de rechter vragen om uw buren uit de woning te zetten. Dit doet Stadgenoot alleen bij heel ernstige overlast.  

Goed om te weten: wij hebben dan wel bewijs van de overlast nodig. U kunt dit inleveren bij Stadgenoot. Schrijf bij elk bewijs steeds op welke klachten u precies heeft en wanneer. De rechter beslist uiteindelijk of we de veroorzaker van de overlast uit huis mogen zetten.